Ana Konular

Akademik Oturumlar

Astımda ustalardan inciler
Küresel bir sorun: göç
TÜSAD – ERS ortak oturumu
TÜSAD – CHEST ortak oturumu
TÜSAD – WABIP ortak oturumu
Rutin dışı kullanımda EBUS
Yoğun bakımın gelecekteki steteskopları
Kapıdaki tehlike: İklim değişikliği
Uyku tıbbının dünü bugünü ve geleceği
Pandeminin öğrettikleri
Premalign akciğer lezyonlarında tanı: teknoloji neler getiriyor?
Girişimsel pulmonolojide etik: “Her yere stent! Herkese valve!”
İnhalasyon uygulamalarında gelecek: fırsatlar ve sorunlar!
EJP Oturumu: Editörden ipuçları
Teknoloji sınırlarını aşıyor: organoidler, magnetik solucan ve yeni fleksibl endoskoplar
Stentlerde gelecek
Türkiye’de akciğer kanseri
Defansif tıptan tükenmişlik sendromuna

Olgu Oturumları

Zor olgularda akciğer kanseri yönetimi
İntersitisyel akciğer hastalıklarında zor olgular
Geriatrik olgularda sık görülen klinik sorunlara yaklaşım
Bronkoskopide hekime meydan okuyan olgular
Göğüs cerrahisinde zor vakalar
Bağışıklığın baskılandığı durumlarda pnömoni
Yoğun bakımda komplike hastaların yönetimi
Olgularla pulmoner rehabilitasyonda güncel yaklaşımlar
Cihazımı kullanıyorum ama hala uyukluyorum

Güncelleme Oturumları

HAP oturumları
İmmünoterapide cevap bekleyen sorular
Astımı neden kontrol edemiyorum?
Amfizem tedavisinde bütüncül yaklaşım
Geçmişten günümüze KOAH tedavisi
İAH’da Tedavi: Zamanlama, Doz ve Süreye Dair Merak Edilenler!
İAH’da Tanısal Algoritmada Öncelikler: Hangi Hastada, Hangi Yaklaşım?
Sigara Bırakma Poliklinikleri; Sorunlar ve Güncel Çözümler
Klavuzların ötesinde akciğer kanseri evrelemesi
Malign Plevral mezotelyoma: Ne değişti?
Grup 3 Pulmoner Hipertansiyonda spesifik tedavi verelim mi?
Pulmoner nodüller
Depremin akciğer sağlığı üzerine etkileri
Akciğer kanserinde 9. evreleme: Neler önerilecek?
Tüberküloz dışı mikobakteri enfeksiyonları
Eski senaryo, yeni film; karşınızda nikotin
Venöz tromboembolide sıcak gelişmeler
İPF’te antifibrotik tedavi: Ne zaman?
A’dan Z’ye Pulmoner Aspergillozis
Karsinoid tümörler
Latent tüberküloz Enfeksiyonu
Pulmoner hipertansiyonda değişenler

Kurslar

Toraks Radyolojisi kursu
Olgularla multidisipliner interstisyel akciğer hastalıkları
Solunum fonksiyon testleri
Temel bronkoskopi ve EBUS
Solunum yetmezliği yönetimi
Torasik ultrasonografii ve plevral işlemler
Tanıdan tedaviye uykuda solunum bozuklukları
Akuttan kroniğe venöz tromboembolizm
Olgularla tüberküloz
Tütün Kontrolü ve Sigara Bıraktırma Yöntemleri