Bildiri Özetleri

Bildiri Konu Başlıkları

 • Akciğer Kanseri ve Toraks Neoplazmları
 • Astım ve Allerji
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları
 • Difuz Parankimal Akciğer Hastalıkları
 • Pulmoner Vasküler Hastalıklar
 • Girişimsel Pulmonoloji
 • Göğüs Cerrahisi
 • İnfeksiyon
 • İnhalasyon Tedavileri
 • KOAH
 • Fizyoloji
 • Mesleki ve Çevresel Solunum Hastalıkları
 • Plevra Hastalıkları
 • Solunum Rehabilitasyonu
 • Tüberküloz
 • Tütün Kontrolü
 • Uyku Bozuklukları
 • Yoğun Bakım
 • Geriatri
 • Klinik Sorunlar
 • Diğer

Bildiri Gönderimi

Kongre Bursu

“TÜSAD olarak genç meslektaşlarımızın akademik çalışmalarını desteklemek adına, sözlü bildiri hakemlerinin değerlendirme puanlarına göre ilk 70’e giren çalışmaların sunucu yazarlarına, kongrenin yüz yüze yapılacak kısmında kayıt, konaklama ve ulaşım desteği verilmesine karar verilmiştir.

Burs başvurusu için sözlü bildiri başlığı, bildiri referans numarası, yazarların isimleri ve kurumları ile [email protected] adresine “Burs Başvurusu” konu başlığı adı altında iletilmesi rica olunur.”

Bildiri Gönderme Koşulları

 • Bildirilerin online sistem üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 18 Eylül 2023’dir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
 • Online bildiri sistemini ilk kez kullanacaklar "Yeni Kullanıcı" bağlantısından sisteme kayıt olmalıdırlar.

Bildiri Özeti Genel Kuralları

 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 350 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Sistem bu alana 350 kelimeden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Bildiriler giriş, gereçler ve yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma olarak düzenlenmelidir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile başlayıp, küçük harfle devam etmelidir. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Geri Bildirim

Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.

Posterler

 • Kabul edilen poster özetleri bildiri sistemi üzerinden "e-poster" olarak hazırlanmalıdır.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için "LookUs Bilişim" ile (216 372 66 44) numaralı telefondan ya da [email protected] e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

E-Posterler

Bildirilerinizin e-poster olarak kabul edildiği size yazılı olarak iletildikten sonra lütfen,

 1. Posterlerinizde yer alacak tüm dokümanları (Word, PowerPoint formatında sadece yazı, resim, tablo, şekil vs.) bilgisayarınızda hazır bulundurunuz.
 2. Bildiri gönderirken kullandığınız AbstractAgent™ hesabınızla sisteme giriniz.
 3. Sol sütundaki "Bildirilerim" butonuna tıklayınız. Buradan tüm bildirilerinize ulaşabileceksiniz.
 4. Poster olarak kabul edilen bildiri özetlerinizin altında bulunan "Tam Metin / Poster Yükle" tuşuna basınız.
 5. Açılan ekranda posterinizde bulunan ilgili bölümleri tıklayarak poster bölümlerini ilgili yerlere "kopyala-yapıştır" yapınız; varsa figür ve tablolarınızı ekleyiniz ve kaydediniz.
 6. "Ön izleme" tuşu ile posterinizi kontrol ediniz.
 7. Herhangi bir eksik - yanlış kalmadığından emin olunca "Onayla" tuşuna basınız.
 8. Posteriniz kongre merkezinde kongre süresince aktif olacak bilgisayarlarda "elektronik poster oynatıcısı" ile dönüşümlü olarak gösterilecektir.
 9. Not: E-Poster gönderimi bildiri kabulünden sonra başlayacaktır.

Olgu Konseyi

TÜSAD Uluslararası Katılımlı 45. Yıllık Kongresi kapsamında, sahada zor şartlarda çalışan hekimlerimizin karşılaştıkları, tanısında zorlandıkları ya da nadir olması dolayısı ile diğer meslektaşları ile paylaşmak istedikleri olguları, bilimsel platformda tartışabilecekleri bir ortam yaratmak ve meslektaşlarımızı bildiri göndermeye teşvik ederek kongreye bildiri ile katılımlarını sağlamak amaçlı “Olgu Konseyi” oturumları yapılacaktır.

Bu oturumlarda konularına göre sınıflandırılmış olgular, ilgili alanda deneyimli 2 meslektaşımız başkanlığında ve tüm meslektaşlarımızın katılabileceği bir konseyde ele alınarak (10 dakikalık bir süre içerisinde) irdelenecek, olguya ilişkin çözüm önerileri birlikte tartışılacaktır.

Olgunun siteme yüklenmesi sırasına dikkat edilecek noktalar

 • Sistemde olgu bildirimi için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 350 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Sistem bu alana 350 kelimeden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • Olgunuzun özelliklerini belirten kısa bir başlık yazılmalıdır.
 • Olgunuza ait özellikli bir grafik sisteme yüklenebilir.