Bilimsel Program

 
AMAÇ Solunum yetmezliği yönetiminde güncelleme
KAPSAM Solunum yetmezliğine pratik yaklaşımda hekimlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması amaçlanmıştır. Bu açıdan solunum yetmezliği tedavisinde NİMV, HFNO ve İMV uygulamalarında teorik ve pratik güncel bilgiler aktarılacaktır.
KURS BAŞLIĞI Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon (NİMV) ve High-Flow Nazal Oksijen Tedavileri (HFNO) Oturumu
KURS BAŞKANLARI Müge Aydoğdu, Fatma Yıldırım
09:00 - 09:20 NİMV uygulama: Endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve hipoksik - hiperkapnik hastalarda rehberlerdeki yeri
Derya Hoşgün
09:20 - 09:40 NİMV’de dikkat edilmesi gereken noktalar (maske seçimi, nemlendirici seçimi ve diğer noktalar)
Nilgün Alptekinoğlu Mendil
09:40 - 10:00 NİMV sırasında hasta ve solunum monitorizasyonu
Hatice Kutbay Özçelik
10:00 - 10:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
10:30 - 10:50 NİMV modları ve weaning
Müge Aydoğdu
10:50 - 11:10 High-flow nazal oksijen (HFNO) endikasyonlar, başlama ve sonlandırma
Fatma Yıldırım
11:10 - 11:30 Hangi hastada NİMV, hangi hastada HFNO: Rehber önerileri
Esra Akkütük Öngel
11:30 - 11:50 Katılımcılara NİMV ve HFNO pratik eğitimi: Cihazların tanıtımı, maskelerin tanıtımı, modların cihaz üzerinde anlatılması
Derya Hoşgün, Nilgün Alptekinoğlu Mendil
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
İnvaziv Mekanik Ventilasyon (İMV) Oturumu
KURS BAŞKANLARI Cenk Kıraklı, Fatma Yıldırım, Kazım Rollas
13:30 - 13:50 İMV uygulamasının temel prensipleri (entübasyon, sedasyon-analjezi, beslenme, VTE profilaksisi ve komplikasyonların önlenmesi)
Pervin Hancı
13:50 - 14:20 Temel mekanik ventilasyon modları ve ventilatör dalga formlarının yorumlanması
Özkan Devran
14:20 - 14:40 İleri mekanik ventilasyon modları ve özellikli hasta gruplarında uygulanması (ARDS, nöromüsküler hastalıklar vs)
Cenk Kıraklı
14:40 - 15:10 İMV sırasında solunumsal monitorizasyon ve weaning
Kazım Rollas
15:10 - 16:30 Katılımcılara İMV pratik eğitimi: Temel modların cihaz üzerinde gösterilmesi, alarmların anlatılması ve ventilatör dalgalarının yorumlanması
Kazım Rollas, Pervin Hancı

 
AMAÇ Ultrasonografinin toraks ve plevral girişimlerdeki uygulama alanlarının değerlendirilmesi
KAPSAM Ultrasonografinin akciğer parankimi, yoğun bakım, göğüs duvarı ve diyafram hastalıklarında ve plevral girişimlerde kullanım alanları olgu örnekleri ve pratik uygulamalarla tartışılacaktır.
KURS BAŞKANLARI Benan Çağlayan, Deniz Köksal
09:00 - 09:30 Toraks ultrasonografisine giriş
Sevda Şener Cömert
09:30 - 10:00 Akciğer parankim hastalıklarında toraks ultrasonografi
Erdal İn
10:00 - 10:30 Yoğun bakımda toraks ultrasonografi
Pervin Hancı
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00 - 11:30 Göğüs duvarı ve diyafram hastalıklarında toraks ultrasonografi
Ülkü Aka Aktürk
11:30 - 12:00 Plevra hastalıklarında toraks ultrasonografi
Sevda Şener Cömert
12:00 - 12:30 Torasik ultrasonografi eşliğinde girişimsel işlemler
Benan Çağlayan
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 14:30 Drenaj teknikleri ve plörodezis
Akif Turna
14:30 - 15:00 Olgu örnekleri
Makbule Özlem Akbay
15:00 - 17:00 Pratik uygulama

 
AMAÇ Temel bronkoskopik ve endobronşiyal uygulamaların tartışılması
KAPSAM Göğüs hastalıkları pratiğinde hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde oldukça önemli yer tutan fleksibl bronkoskopi ve endobronşiyal ultrasonografi uygulamaları tartışılacaktır. Kursun son bölümünde pratik uygulamalar eşliğinde teorik bilgi pekiştirilecektir.
KURS BAŞKANLARI Aydın Yılmaz, Ömer Ayten
09:00 - 09:30 Açılış ve beklentilerin alınması
Aydın Yılmaz, Ömer Ayten
09:30 - 09:50 Bronkoskopi ünitesi kurulumu ve dezenfeksiyonu
Özlem Soğukpınar
09:50 - 10:10 Bronkoskopi endikasyonları ve kontrendikasyonları
Burcu Yormaz
10:10 - 10:30 Bronkoskopide sedasyon
Elif Küpeli
10:30 - 10:40 Tartışma
10:40 - 11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00 - 11:20 Hasta hazırlığı
Kaan Kara
11:20 - 11:40 Bronş anatomisi, inspeksiyon, bronşiyal lavaj, fırça
Tayfun Çalışkan
11:40 - 12:00 TBİA
Elif Küpeli
12:00 - 12:20 TBB, BAL
Kadir Canoğlu
12:20 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 14:20 Mediastinal anatomi ve lenf bezi haritası
Ayperi Öztürk
14:20 - 14:40 EBUS, TBİA endikasyonları ve tanısal değeri
Figen Öztürk Ergür
14:40 - 15:00 Örneklerin hazırlanması ve tanıdaki önemi
Nalan Akyürek
15:00 - 15:10 Tartışma
15:10 - 15:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
Pratik Eğitim
15:30 - 15:50 Malign lenf nodunda EBUS-vaka örnekleri
Figen Öztürk Ergür
15:50 - 16:20 Granülomatöz lenf nodunda EBUS-vaka örnekleri
Kadir Canoğlu
16:20 - 16:40 EBUS pratik - simülatör (2 grup dönüşümlü)
Tayfun Çalışkan, Melahat Uzel Şener
16:40 - 17:00 FOB pratik - simülatör (2 grup dönüşümlü)
Özlem Soğukpınar, Kadir Canoğlu
17:00 - 17:10 Son sözler
Aydın Yılmaz, Ömer Ayten

 
AMAÇ Tütün mücadelesinde görev alacak üyelerimize güncel durumu aktarmak
KAPSAM Tütün ile mücadelede göğüs hastalıkları açısından oldukça önemli olan tütün kontrolü ve sigara bıraktırma yöntemleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı sertifikalı kursumuzda katılımcılara teorik ve olgular eşliğinde pratik yaklaşım aktarılacaktır.
KURS BAŞKANLARI H. Volkan Kara, Zeynep Atam Taşdemir
09:00 - 09:10 Açılış ve tanışma
H. Volkan Kara, Zeynep Atam Taşdemir
09:10 - 09:40 Türkiye'de tütün kontrolü çalışmaları, tütün kontrolü ile ilgili uluslararası düzenlemeler: Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı sunumu
Dilek Coşkun
09:40 - 10:00 Tütün kullanımının zararları; riskler ve tehditler, bırakmanın yararları
Zeynep Atam Taşdemir
10:00 - 10:20 Pasif etkilenim, üçüncü el etkilenim tanım ve korunma yolları
Zeynep Atam Taşdemir
10:20 - 10:40 Bağımlılık, tütün bağımlılığının nörobiyolojisi
Esen Sayın Gülensoy
10:40 - 11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00 - 11:20 Tütün kontrolünün gerekçesi, endüstri stratejileri, tütün kullanımının ekonomik ve endüstriyel boyutları
Nazmi Bilir
11:20 - 11:40 Erişkin eğitimi ve davranış değişikliklerine etkisi - Tütün mücadelesinde hekim ve sağlık çalışanlarının rolü
Özlem Sönmez
11:40 - 12:00 Yeni tütün ve nikotin ürünleri - Elektronik nikotin sağlama sistemleri sigara bırakma yöntemi midir, zarar azaltılmış kavramı doğru mudur?
H. Volkan Kara
12:00 - 12:20 Tütün mücadelesinde iletişimin önemi; iletişim teknikleri
Tijen Acar
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 13:50 Tütün bağımlılığının klinik değerlendirmesi, olguların evrelendirilmesi, 5A - 5R yaklaşımı
Yakup Arslan
13:50 - 14:10 Kliniklerde tütün bağımlılığına davranışsal yaklaşımlar, davranışçı-bilişsel yöntemler
Özlem Sönmez
14:10 - 14:40 Sigara bırakmada farmakolojik yaklaşımlar, rutin uygulama, ilaç etkileşimleri
Elif Babaoğlu
14:40 - 15:10 Özel durumlarda sigara bırakma
Gülbahar Darılmaz Yüce
14:40 - 15:10 A. Kronik hastalıklarda sigara bırakma
B. Gençlerde sigara bırakma
C. Gebelikte sigara bırakma
D. Ağır mental hastalıklar, depresyon ve sigara bırakma
15:10 - 15:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
15:30 - 15:50 Bırakma döneminde izlem, nüks olgulara yaklaşım
Ayşegül Karalezli
15:50 - 16:20 Sigara bırakma polikliniği mevzuat
Dilek Coşkun
16:20 - 16:40 Günün değerlendirilmesi - kapanış

 
AMAÇ Venöz tromboemboli ile ilgili güncel bilgilerin ele alınması
KAPSAM Akut venöz tromboemboli tanısından KTEPH’e kadar tüm spektrumun tartışılacağı kursun son bölümünde de olgu örnekleri ile güncel bilgiler pekiştirilecektir.
KURS BAŞKANLARI Sevinç Sarınç, Erdal İn
09.00 - 09.30 VTE’de tanısal algoritma
Ebru Şengül Şeref Parlak
09.30 - 10.00 VTE’de medikal tedavi
Aysun Şengül
10.00 - 10.30 Özel durumlarda tedavi
Şule Taş Gülen
10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11.00 - 11.30 VTE tedavisinde DOAK’lar
Erdal İn
11.30 - 12.00 VTE tanı ve tedavisinde girişimsel yöntemler
Berkay Ekici
12.00 - 12.30 KTEPH
Evrim Eylem Akpınar
12.30 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  İnteraktif olgu sunumları
14.00 - 14.30 Yüksek riskli VTE
Ezgi Gürel Akan
14.30 - 15.00 Gebelikte VTE
Çağla Koç
15.00 - 15.30 ÇAY-KAHVE MOLASI
15.30 - 16.00 Hemoptizi ve VTE
Yasemin Söyler
16.00 - 16.30 KTEPH olgusu
Siahmet Atlı

 
AMAÇ Olgular eşliğinde interstisyel akciğer hastalıklarına güncel multidisipliner yaklaşımın tartışılması
KAPSAM Sık karşılaştığımız interstisyel akciğer hastalıklarının olgular eşliğinde multidisipliner yaklaşım ile değerlendirileceği kursumuzda katılımcıların günlük pratik uygulamalarına ışık tutacak bilgiler aktarılacaktır.
KURS BAŞKANLARI Oğuzhan Okutan, Berna Akıncı Özyürek
09:00 - 09:10 Açılış ve tanışma
Oğuzhan Okutan, Berna Akıncı Özyürek
09:10 - 09:35 İdiyopatik pulmoner fibrozis
Berna Akıncı Özyürek
09:35 - 10:00 Radyoloji
Cihan Akgül Özmen
10:00 - 10:25 İPF olgusu (tanı, tedavi, yan etki yönetimi ve takip)
Berna Akıncı Özyürek
10:25 - 10:35 Tartışma
10:35 - 11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00 - 11:25 Sarkoidoz
Nilgün Yılmaz Demirci
11:25 - 11:50 Sarkoidoz radyolojisi
Nevin Aydın
11:50 - 12:15 Sarkoidoz olgusu (tanı, tedavi, yan etki yönetimi ve takip)
Nilgün Yılmaz Demirci
12:15 - 12:25 Tartışma
12:25 - 13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
13:50 - 14:15 Bağ doku hastalıkları ile ilişkili interstisyel akciğer hastalıkları
Ceyda Anar
14:15 - 14:40 BDH-İAH radyolojisi
Çağlar Uzun
14:40 - 15:05 BDH-İAH'da progresif pulmoner fibrozis
Ceyda Anar
15:05 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
15:35 - 16:00 Hipersensitivite pnömonisi
Fulsen Bozkuş
16:00 - 16:25 HP radyolojisi
Selen Bayraktaroğlu
16:25 - 16:50 HP olgusu (tanı, tedavi, yan etki yönetimi ve takip)
Fulsen Bozkuş
16:50 - 17:00 Tartışma

 
AMAÇ Toraks görüntülemesinde kullanılan yöntemlerle ilgili teorik ve pratik bilgilerle katılımcıların bilgi düzeylerinin artırılması
KAPSAM Göğüs hastalıklarında hastalıkların tanı ve tedavisinde yararlandığımız radyolojik yöntemler ve hastalıklarda kullanımı ile ilgili pratik ipuçları aktarılacaktır.
KURS BAŞKANLARI Ülkü Yılmaz, Macit Arıyürek
09.00 - 09.30 Normal akciğer grafisi
Macit Arıyürek
09.30 - 10.00 Olgu örnekleri ile patolojik akciğer grafisi
Macit Arıyürek
10.00 - 10.30 Toraks BT çekim teknikleri ve anatomisi
Selen Bayraktaroğlu
10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11.00 - 11.30 Toraks BT’de önemli işaretler
Selen Bayraktaroğlu
11.30 - 12.00 Hava yolu hastalıkları
Çağlar Uzun
12.00 - 12.30 Akciğer enfeksiyonları
Burak Yağdıran
12.30 - 13.45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 14:15 Difüz parankimal akciğer hastalıkları (artmış atenüasyon)
Gonca Erbaş
14:15 - 14:45 Difüz parankimal akciğer hastalıkları (azalmış atenüasyon)
Gonca Erbaş
14:45 - 15:15 Vasküler hastalıklar
Cihan Akgül Özmen
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
15:35 - 16:05 Mediasten lezyonları
Cihan Akgül Özmen
16:05 - 16:35 Pulmoner nodüller
Nevin Aydın
16:35 - 17:05 Plevral lezyonlar
Nevin Aydın

 
AMAÇ Akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon yöntemlerinin tartışılması
KAPSAM Göğüs hastalıkları pratiğinde son yıllarda öneminin giderek daha fazla anlaşıldığı pulmoner rehabilitasyon uygulamalarında hasta seçiminden uygulanacak yöntemlere kadar tüm aşamalar tartışılacaktır.
KURS BAŞKANLARI Gazi Gülbaş, Seda Tural Önür
09:00 – 09:30 Pulmoner rehabilitasyon: Gerekçe, bileşenler ve organizasyon
Gazi Gülbaş
09:30 – 10:00 Pulmoner rehabilitasyon ünitesi: Asgari ihtiyaçlar, başvurular, izinler
Nurhan Atilla
10:00 – 10:30 Pulmoner rehabilitasyon için aday hasta
Seda Tural Önür
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00 – 11:30 Kronik akciğer hastalıklarında fiziksel inaktivite ve değerlendirilmesi
Buket Akıncı
11:30 – 12:00 Pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme: Kardiyopulmoner kapasite
Gazi Gülbaş
12:00 – 12:30 Pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme: Kuvvet, yaşam kalitesi, günlük yaşam aktiviteleri, denge
Gökşen Kuran Aslan
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:00 Egzersiz reçetelendirme: Endurans eğitimi ve dirençli eğitim
Melih Zeren
14:00 - 14:30 Egzersiz reçetelendirme: Güncel yaklaşımlar
Buket Akıncı
14:30 - 15:00 Göğüs fizyoterapisi ve solunum kas eğitimi
Melih Zeren
15:00 - 15:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
15:30 - 16:00 Akut durumlarda pulmoner rehabilitasyon
Gökşen Kuran Aslan
16:00 - 16:30 PR kapsamında oksijen desteği ve NİMV
Kaan Kara
16:30 - 17:00 PR kapsamında nutrisyonel destek
Ayşe Bahadır

 
AMAÇ Polisomnografinin ve PAP titrasyonunun olgular eşliğinde tartışılmasıyla katılımcıların pratik uygulama tecrübelerine katkıda bulunmak.
KAPSAM Uyku bozukluklarında polisomnografi ve PAP uygulamalarının teorik ve olgularla pratik uygulamalar eşliğinde tartışılacağı kursumuzda katılımcıların karşılaştıkları sorunlara çözümler sunulacaktır.
KURS BAŞKANLARI Asiye Kanbay, Şerife Savaş Bozbaş
08:30 - 09:00 Uyku bozuklukları sınıflaması, tanımlamalar
Hilal Ermiş
09:00-09:30 Polisomnografi endikasyonları, ekipman (elektrodlar, sensörler), hastanın teste hazırlanması ve PSG kayıt yöntemleri
Sezgi Şahin Duyar
09:30-10:00 PSG kaydı sırasında ortaya çıkan sorunlar, artefaktlar, çözüm yolları
Duygu Özol
10:00-10:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
10:30-11:00 Uyku evreleri ve arousallar
Şerife Savaş Bozbaş
11:00 - 11:30 Solunumsal olaylar ve kardiyak skorlama
Ayşegül Altıntop Geçkil
11:30 - 12:00 PAP titrasyonu
Hüseyin Lakadamyalı
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 13:50 Polisomnografi Skorlaması / Grup 1
Asiye Kanbay
13:00 - 13:50 Polisomnografi Skorlaması / Grup 2
Handan İnönü Köseoğlu
13:00 - 13:50 Polisomnografi Skorlaması / Grup 3
Ayşegül Altıntop Geçkil
13:00 - 13:50 Polisomnografi Skorlaması / Grup 4
Şerife Savaş Bozbaş
13:50 - 14:05 ÇAY-KAHVE MOLASI
14:05 - 14:55 Polisomnografi Raporlama / Grup 1
Pelin Pınar Deniz
14:05 - 14:55 Polisomnografi Raporlama / Grup 2
Oğuz Köktürk
14:05 - 14:55 Polisomnografi Raporlama / Grup 3
Duygu Özol
14:05 - 14:55 Polisomnografi Raporlama / Grup 4
Sinem Nedime Sökücü
14:55 - 15:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
15:10 - 16:00 PAP Cihazları ve Titrasyonu / Grup 1
Sema Saraç
15:10 - 16:00 PAP Cihazları ve Titrasyonu / Grup 2
Sertaç Arslan
15:10 - 16:00 PAP Cihazları ve Titrasyonu / Grup 3
Hüseyin Lakadamyalı
15:10 - 16:00 PAP Cihazları ve Titrasyonu / Grup 4
Özkan Yetkin
16:00 - 16:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
16:15 - 17:05 PAP Titrasyonu Raporlama / Grup 1
Hilal Ermiş
16:15 - 17:05 PAP Titrasyonu Raporlama / Grup 2
Sezgi Şahin Duyar
16:15 - 17:05 PAP Titrasyonu Raporlama / Grup 3
Zafer Hasan Ali Sak
16:15 - 17:05 PAP Titrasyonu Raporlama / Grup 4
Ahmet Cemal Pazarlı

 
AMAÇ Olgular eşliğinde tüberküloz tanı ve tedavisindeki yaklaşımın tartışılması
KAPSAM Tüberkülozun tüm yönleri ile olgular eşliğinde tartışılacağı kursta birbirinden ilginç olgularla katılımcıların tüberküloz tanı ve tedavisinde karşılaştığı sorunlara güncel yaklaşımlar aktarılacaktır.
KURS BAŞKANLARI M. Gönenç Ortaköylü, Onur Fevzi Erer
09:00 - 09:10 Açılış - kurs tanıtımı ve tanışma
09:10 - 09:30 Tüberkülozda klinik ve tanısal yaklaşım
Onur Fevzi Erer
09:30 - 09:50 Tüberkülozda ayırıcı tanı
Gülşah Günlüoğlu
09:50 - 10:10 Tüberküloz tedavisinin temel ilkeleri ve birinci sıra ilaçlar
M. Gönenç Ortaköylü
10:10 - 10:30 Tüberkülozda anamnez alma, olgu tanımları ve tedavi sonuçlarının kaydedilmesi
Figen Alkan
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00 - 11:20 Duyarlı tüberküloz olgularında uygulanan tedavi rejimleri ve ilaç yan etkileri
Sami Deniz
11:20 - 11:40 Hepatotoksisite gelişen olguya yaklaşım
Pınar Çimen
11:40 - 12:00 Atölye çalışması
Pınar Çimen, Sami Deniz, Figen Alkan
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Olgularla özel durumlarda tüberküloz
13:30 - 13:50 Romatolojik hastalıklar ve tüberküloz
Nevin Taci Hoca
13:50 - 14:10 HIV ve tüberküloz
Figen Alkan
14:10 - 14:30 Kronik böbrek yetmezliği ve tüberküloz
Fatih Alaşan
14:30 - 14:50 Gebelik ve tüberküloz
Dilaver Taş
14:50 - 15:10 Atölye çalışması
Dilaver Taş, Nevin Taci Hoca, Fatih Alaşan
15:10 - 15:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
  Olgularla dirençli tüberküloz tedavisi
15:30 - 15:50 Tüberkülozda direnç tanımı ve izoniyazid direncinde tedavi
Onur Fevzi Erer
15:50 - 16:10 Çoklu ilaca dirençli tüberküloz tedavisi
Gülşah Günlüoğlu
16:10 - 16:30 Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisi
M. Gönenç Ortaköylü
16:30 - 16:50 Atölye çalışması
Onur Fevzi Erer, M. Gönenç Ortaköylü, Gülşah Günlüoğlu
16:50 - 17:00 Kapanış

18:00 AÇILIŞ TÖRENİ

OTURUM KODU 1
OTURUM BAŞLIĞI Eski Senaryo, Yeni Film; Karşınızda Nikotin!
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI M. Şule Akçay, Nazmi Bilir
AMAÇ Tütün endüstrisinin son faaliyetleri, yeni nesil tütün ürünleri ve etkilerinin tartışılması
KAPSAM Yeni nesil tütün ürünleri ve sağlık üzerine etkileri ile tütün endüstrisinin son faaliyetlerine karşı hekim gözü ile öneriler, önlemler ve mücadele yöntemleri ele alınıp çok boyutlu tartışılacaktır.
08:15 - 08:35 Tütün endüstrisinin yeni taktikleri
Toker Ergüder
08:35 - 08:55 Yeni nesil tütün ürünleri
H. Volkan Kara
08:55 - 09:15 Yeni nesil tütün ürünlerinin sağlık üzerine etkileri
M. Şule Akçay
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 6
OTURUM BAŞLIĞI Latent Tüberküloz Enfeksiyonu
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI M. Gönenç Ortaköylü, Ali Fidan
AMAÇ LTBE’nin her yönüyle ele alınması
KAPSAM Tüberküloz patogenezi, LTBE risk grupları, tanı ve tedavisi ile romatoloji hastalarında LTBE’ye yaklaşım ve güncel öneriler tartışılacaktır.
09:50 - 10:05 Tüberküloz patogenezi ve LTBE tanısı
Şeref Özkara
10:05 - 10:20 Risk gruplarının tanımlanması ve LTBE tedavi yaklaşımları
Fatih Alaşan
10:20 - 10:35 Romatoloji hastalarında LTBE’ye yaklaşım
Dilaver Taş
10:35 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 1
SPONSOR FİRMA
11:10 - 11:55 OTURUM BAŞLIĞI Astım ve KOAH Tedavisine Kapsayıcı Yaklaşım
OTURUM BAŞKANI Zeynep Ferhan Özşeker
KONUŞMACILAR Zeynep Ferhan Özşeker, Seda Tural Önür
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 2
SPONSOR FİRMA
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞLIĞI GOLD Işığında KOAH'ta Ortak Akıl: Üçlü Tedavi Yaklaşımı
KONUŞMACILAR Muzaffer Onur Turan
12:00 - 13:00 POSTER SUNUM OTURUMLARI
  1. EKRAN | Oturum Başkanları: Adil Can Güngen, Çağla Koç
PS - 1, PS - 4, PS - 6, PS - 8, PS - 9, PS - 10, PS - 11, PS - 12, PS - 13, PS - 14, PS - 15, PS - 16,
PS - 17, PS - 18, PS - 19, PS - 20, PS - 21, PS - 22, PS - 23, PS - 25
2. EKRAN | Oturum Başkanları: Ülkü Aka Aktürk, Özlem Soğukpınar
PS - 26, PS - 28, PS - 29, PS - 31, PS - 32, PS - 332, PS - 33, PS - 34, PS - 35, PS - 36, PS - 38, PS - 39, PS - 40, PS - 42, PS - 43, PS - 46, PS - 47, PS - 48, PS - 49
3. EKRAN | Oturum Başkanları: Pelin Pınar Deniz, Nilgün Alptekinoğlu
PS - 50, PS - 51, PS - 52, PS - 56, PS - 57, PS - 58, PS - 59, PS - 60, PS - 61, PS - 62, PS - 63, PS - 65, PS - 66, PS - 70, PS - 75, PS - 76, PS - 77, PS - 78, PS - 79, PS - 80
4. EKRAN | Oturum Başkanları: Siahmet Atlı, Burcu Akkök
PS - 81, PS - 82, PS - 83, PS - 86, PS - 87, PS - 88, PS - 89, PS - 90, PS - 91, PS - 92, PS - 93, PS - 94, PS - 95, PS - 96, PS - 98, PS - 99, PS - 100, PS - 107, PS - 108, PS - 110
5. EKRAN | Oturum Başkanları: Ayşegül Altıntop Geçkil, Yasemin Söyler
PS - 111, PS - 112, PS - 113, PS - 114, PS - 115, PS - 116, PS - 117, PS - 118, PS - 119, PS - 121, PS - 122,
PS - 123, PS - 124, PS - 125, PS - 126, PS - 127, PS - 128, PS - 129, PS - 131, PS - 133
6. EKRAN | Oturum Başkanları: Berna Akıncı, Suna Kavurgacı
PS - 134, PS - 135, PS - 138, PS - 139, PS - 140, PS - 141, PS - 142, PS - 143, PS - 144, PS - 145, PS - 147, PS - 148, PS - 149, PS - 150, PS - 151, PS - 152, PS - 153, PS - 155, PS - 156, PS - 157
7. EKRAN | Oturum Başkanları: Sibel Doğru, Gülbahar Darılmaz Yüce
PS - 158, PS - 159, PS - 161, PS - 162, PS - 163, PS - 164, PS - 168, PS - 169, PS - 171, PS - 172, PS - 173, PS - 174, PS - 176, PS - 178, PS - 179, PS - 180, PS - 181, PS - 182, PS - 183, PS - 184
8. EKRAN | Oturum Başkanları: Sertaç Arslan, Makbule Özlem Akbay
PS - 185, PS - 186, PS - 187, PS - 189, PS - 192, PS - 193, PS - 194, PS - 195, PS - 196, PS - 197,
PS - 198, PS - 199, PS - 201, PS - 202, PS - 204, PS - 206, PS - 207, PS - 208, PS - 209, PS - 210
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 11
OTURUM BAŞLIĞI HAP Oturumu - 1
14:00 - 15:15 OTURUM BAŞKANLARI Esra Ertan Yazar, Nazan Şen
AMAÇ Akciğer hastalıklarında Hızlı – Akılcı – Pratik yaklaşımların konuşulması
KAPSAM Bu HAP oturumunda bronşiyolitler, pnömoni tanı ve takibinde belirteçler ve malign plörezi yönetimi PICO formatında hazırlanmış sorulara yanıtlarla tartışılacaktır.
14:00 - 14:20 Bronşiyolitleri ne kadar biliyoruz?
Nilgün Yılmaz Demirci
14:20 - 14:40 Pnömoni tanı ve takibinde belirteçlerin yeri
Şule Taş Gülen
14:40 - 15:00 Malign plörezinin yönetimi
Sevda Şener Cömert
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 3
SPONSOR FİRMA
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞLIĞI Ağır Eozinofilik Astım Tedavisinde Benralizumab
OTURUM BAŞKANI Sevim Bavbek
KONUŞMACILAR Sevim Bavbek, İnsu Yılmaz
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 4
SPONSOR FİRMA
16:40 - 17:25 OTURUM BAŞLIĞI Pulmoner Fibroziste Progresyonu Yavaşlatın
OTURUM BAŞKANLARI  
KONUŞMACILAR İsmail Hanta, Gülen Hatemi
17:25-17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 16
OTURUM BAŞLIĞI Pulmoner Rehabilitasyon: Eskinin Yeni ile İmtihanı
17:45 - 18:45 OTURUM BAŞKANLARI Gazi Gülbaş, Nurhan Atilla
AMAÇ Pulmoner rehabilitasyonun önemi vurgulanırken eski ve yeni tekniklerin karşılaştırılması
KAPSAM Pulmoner rehabilitasyon uygulamalarında geleneksel yöntemler ve cihaz aracılı yeni teknikler (Acapella, aerobika, smart vest...) karşılaştırılarak tartışılacaktır.
17:45 - 18:05 Geleneksel yaklaşım
Kaan Kara
18:05 - 18:25 Cihaz odaklı yaklaşım
Melih Zeren
18:25 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 2
OTURUM BAŞLIĞI Bağ Doku Hastalıklarında Akciğer Tutulumu
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI Funda Coşkun, Selen Bayraktaroğlu
AMAÇ Bağ doku hastalıklarında akciğer tutulumunun multidisipliner olarak tartışılması
KAPSAM Göğüs hastalıkları ve radyoloji ortak oturumunda bağ doku hastalıklarında akciğer tutulumu güncel bilgilerle ele alınacaktır.
08:15 - 08:35 Klinik yaklaşım
Berna Akıncı Özyürek
08:35 - 08:55 Radyolojik yaklaşım
Çağlar Uzun
08:55 - 09:15 Tedavi yaklaşımı
Ceyda Anar
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 7
OTURUM BAŞLIĞI İPF’de Antifibrotik Tedavi
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI Oğuzhan Okutan, Ceyda Anar
AMAÇ İPF’de antifibrotik tedavi yönetiminin tartışılması
KAPSAM İPF’de antifibrotik tedavi yönetiminde tam doz tedavi ile düşük doz uygulamaların tüm yönleri ile karşılaştırılması karşıt görüş oturumunda masaya yatırılarak enine boyuna tartışılacaktır.
09:50 - 10:15 Tam doz tedavi
Funda Coşkun
10:15 - 10:40 Düşük doz tedavi
İsmail Hanta
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 1
11:10 - 11:55 OTURUM BAŞKANLARI Meftun Ünsal, Berna Kömürcüoğlu
11:10 - 11:18 SS - 14 | Primer küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle ileri yaşta segmentektomi ve lobektomi yapılan hastalarda videotorakoskopi ve torakotomi karşılaştırması
Yunus Türk
11:18 - 11:26 SS - 11 | Akciğer kanserinde serum vitamin D düzeyi
Fatma İkbal Saka
11:26 - 11:34 SS - 12 | Akciğer kanserinin seyrinde sürrenal bez metastazının etkisi
Sona Hajiyeva
11:34 - 11:42 SS - 13 | Küçük hücreli akciğer kanserinde PET/BT parametrelerinin sağkalım etkisi
Merve Ayık Türk
11:42 - 11:50 SS - 15 | Soliter pulmoner nodüllerde malignite riskinin değerlendirilmesi
Kaan Kavzoğlu
11:50 - 11:55 TARTIŞMA
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 3
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI Dilek Ernam, Pınar Akın Kabalak

12:15 - 12:23

SS - 01 | Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu nedeniyle akciğer rezeksiyonu yapılan hastalarda yoğun bakım yatış ihtiyacının belirteçleri
Gizem Özçıbık Işık

12:23 - 12:31

SS - 02 | Sigara içmemiş küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda klinik, radyolojik, patolojik bulgular ve sağkalım üzerine etkileri
Ulkar Ismayilova

12:31 - 12:39

SS - 03 | Akciğer kanserinde d-dimer ile tümör SUV-max değeri pulmoner emboli için risk belirler mi?
Nimet Aksel

12:39 - 12:47

SS - 04 | Pandemi sürecinin akciğer kanserinin cerrahi tedavi süreci üzerine etkisi, iyi ki COVİD -19 olmuşum
Elçin Süleymanov

12:47 - 12:55

SS - 05 | Akciğer kanserli hastalarda asbest temasıyla ilişkili demografik, epidemiyolojik ve klinik özelliklerin belirlenmesi
Semanur Özyavuz

12:55 - 13:00

TARTIŞMA
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 12
OTURUM BAŞLIĞI KOAH’ta Güncel Kavramlar
14:00 - 15:15 OTURUM BAŞKANLARI M. Şule Akçay, Mukadder Çalıkoğlu, Can Öztürk (Onuruna)
AMAÇ KOAH’ta güncel kavramlar ve GOLD 2024’ten beklentilerin tartışılması
KAPSAM KOAH etyotipleri, erken KOAH, pre-KOAH ve PRISM kavramları ayrıntılı bir şekilde ele alınacak, GOLD 2024 için önerilen değişiklikler tartışılacaktır.
14:00 - 14:30 Erken KOAH, Pre-KOAH ve PRISM kavramları
Can Öztürk
14:30 - 14:45 KOAH etyotipleri
Mukadder Çalıkoğlu
14:45 - 15:00 GOLD 2024’ten beklenenler
Muzaffer Onur Turan
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 6
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI Emine Argüder, Erdal İn
15:35 - 15:43 SS - 28 | Covid -19 pnömonisi ile yatarak takip edilen hastaların taburculuk sonrası uzun dönem yaşam kalitesi, fiziksel aktivite ve anksiyete depresyon sonuçları
Mehmet Berk İnan
15:43 - 15:51 SS - 30 | Akut alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle servise yatırılan hastaların solunum yolu viral paneli sonuçlarının değerlendirilmesi
İmen Bingöl Dağ
15:51 - 15:59 SS - 26 | Pulmoner emboli takımı deneyimi: 5 yıllık verilerle ege pulmoner emboli takımı (EGEPET)
Ömer Selim Unat
15:59 - 16:07 SS - 27 | Depremzede hastalarda pulmoner tromboemboli, retrospektif çalışma
Kerem Ensarioğlu
16:07 - 16:15 SS - 29 | Pulmoner tromboemboli hastalarında charlson komorbidite indeksi'nin prognoz üzerine etkisi
Gülru Polat
16:15 - 16:20 TARTIŞMA
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 8
16:40 - 17:25 OTURUM BAŞKANLARI Nilgün Yılmaz Demirci, Fulsen Bozkuş
16:40 - 16:48 SS - 38 | İnterstisyel akciğer hastalıklarında hobi ve mesleki maruziyetlerin özellikleri
Aytan İsmayılova
16:48 - 16:56 SS - 39 | Antifibrotik tedavi alan progresif pulmoner fibrozis ve idiyopatik pulmoner fibrozisli hastaların tedavi yanıtlarının ve hastalık prognozunun değerlendirilmesi
Esma Sevi̇l Akkurt
16:56 - 17:04 SS - 40 | Diffüz parankimal akciğer hastalığı olan hastaların tanısında bilgisayarlı tomografi eşliğinde transtorasik akciğer biyopsisinin yeri
Mehmet Kuruş
17:04 - 17:12 SS - 37 | Bir meslek hastalıkları polikliniğine başvuran ve mesleksel astım tanısı alan hastaların değerlendirilmesi - Üç yıllık deneyim
Zeynep Doğrul
17:12 - 17:20 SS - 36 | İdiopatik pulmoner fibrozisli hastalarda GAP evrelerine göre biyobelirteç düzeylerinin değerlendirilmesi ve GAP evreleri ile sağ kalım arasındaki ilişki
Abdullah Kayıkçı
17:20 - 17:25 TARTIŞMA
17:25-17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 17
OTURUM BAŞLIĞI 100 yıl önce 100 yıl sonra
17:45 - 18:45 OTURUM BAŞKANLARI Cengiz Özdemir, Burcu Yormaz
AMAÇ Değişen dünyanın insan sağlığı ve sağlık hizmetlerine etkilerinin irdelenmesi
KAPSAM ‘Modern Çağ’ın başından günümüze değişen koşulların sağlık üzerine etkilerinin yanı sıra bu süreçte tıp biliminin gelişimi ve gelecek beklentileri tartışılacaktır.
17:45 - 18:00 Modern çağın başında kent ve sağlık
Levent Dalar
18:00 - 18:15 Modern zamanda tıbbın evrimi
Serap Şahinoğlu
18:15 - 18:30 Gelecekte tıp ve sağlık bakımı, robot çağı
Gözde Durmuş
18:30 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 3
OTURUM BAŞLIĞI Venöz Tromboembolide Sıcak Gelişmeler
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI Evrim Eylem Akpınar, Şule Taş Gülen
AMAÇ Venöz tromboembolinin güncel bilgiler ışığında değerlendirilmesi
KAPSAM Venöz tromboemboli profilaksi, tanı ve tedavisindeki gelişmelerin yanında KTEPH’e yaklaşım da ele alınacaktır.
08:15 - 08:30 Profilaksi
Aysun Şengül
08:30 - 08:45 Tanı
Onur Yazıcı
08:45 - 09:00 Tedavi
Stavros Konstantinidis
09:00 - 09:15 KTEPH
Sevinç Sarınç
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 8
OTURUM BAŞLIĞI Akciğer Kanserinde 9. Evreleme
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI Ayten Kayı Cangır, Pınar Akın Kabalak
AMAÇ Akciğer kanserinde 9. TNM evrelemesinin sunulması
KAPSAM IASLC - akciğer kanseri evreleme projesi ve 9. TNM evrelemesinde T, N, M faktörleri ve evre grupları için önerilen değişiklikler gerekçeleriyle birlikte ele alınacaktır.
09:50 - 10:15 IASLC akciğer kanseri evreleme projesi
Ayten Kayı Cangır
10:15 - 10:40 TNM ve evre gruplarındaki değişiklikler
Ramon Rami Porta
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI OLGU KONSEYİ - 1
11:10 - 11:55 OTURUM BAŞKANLARI Oğuz Köktürk, Nazan Şen, Ayperi Öztürk
11:10 - 11:25 OK - 2 | Üst solunum yolu cerrahisi sonrası gelişen santral uyku apne olgusu
Handan İnönü Köseoğlu
11:25 - 11:40 OK - 3 | Endobronşiyal lezyon olarak prezente olan pulmoner mukormikoz
Kerim Göktürk
11:40 - 11:55 OK - 1 | Bronkoplevral fistüle bağlı uzamış hava kaçağı olan akciğer kanserli olguda fistülün valf ile onarımı
Selen Doğan
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 4
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI Hülya Vatansev, Ülkü Aka Aktürk

12:15 - 12:23

SS - 16 | Plevral sıvıda malign ve benign ayrımında nötrofil lenfosit oranın yeri
Muhammed Said Tan

12:23 - 12:31

SS - 18 | Opere edilen küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda N2 metastazların analizi
Fatma Mutlu

12:31 - 12:39

SS - 19 | Lenf nodu metastazı olan opera akciğer kanseri hastalarında prognoza hangi faktörler etki eder?
Berk Çimenoğlu

12:39 - 12:47

SS - 20 | Endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde transbronşiyal ince iğne aspirasyon biyopsisi (EBUS-TBİA) ile evreleme yapılan operable küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olgularımızın cerrahi lenf nodu diseksiyon sonuçlarıyla karşılaştırılması
Nesrin Gürçay

12:47 - 12:55

SS - 17 | Endobronşiyal Ultrasonografi elastografinin granülomatöz ve malign akciğer hastalıklarının tanısında radyolojik ve patolojik değerlendirme ile korelasyonu: Bütüncül Bir Yaklaşım
Derya Doğan

12:55 - 13:00

TARTIŞMA
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 13
OTURUM BAŞLIĞI Zor Olgularda Akciğer Kanserinin Yönetimi
14:00 - 15:15 OTURUM BAŞKANLARI Meftun Ünsal, Berna Kömürcüoğlu, Ahmet Emin Erbaycu
AMAÇ Akciğer kanserinin yönetiminde karşılaşılan güçlüklerin olgularla ele alınması
KAPSAM Akciğer kanseri şüphesi olan İPF’li hastaların tanısı, tedavi altındaki akciğer kanserli hastalarda gelişen infiltrasyonlar, tüberküloz tanısı konulan akciğer kanserli olgular ile KOAH’ı olan akciğer kanserli olgularda tedavide yaşanan güçlükler tartışılacaktır.
14:00 - 14:15 İPF’li olgularda akciğer kanserinin tanısı
Burcu Arpınar Yiğitbaş
14:15 - 14:30 Akciğer kanseri olgularında infiltrasyonların ayırıcı tanısı
Nazan Erbaş Kanat
14:30 - 14:45 Tüberküloz olgularında evrelere göre akciğer kanseri yönetimi
Tuba İnal Cengiz
14:45 - 15:00 KOAH olgularında tedavi kararı
Özgür Batum
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI OLGU KONSEYİ - 2
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI Mustafa Hikmet Özhan, Ferhan Özşeker, Ömer Ayten
15:35 - 15:50 OK - 4 | Bronşiyal arter embolizasyonu yapılan hastalarda erken dönemde gelişen komplikasyonlar: 5 olgunun sunumu
Ümran Özden Sertçelik
15:50 - 16:05 OK - 5 | Ağır astımda kime hangi biyolojik ajan ?
Cansu Yaman
16:05 - 16:20 OK - 6 | Kanser mi, pnömoni mi? Riske değer mi?
Didar Tekeli Yazıcı
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 9
16:40 - 17:25 OTURUM BAŞKANLARI Çiğdem Biber, Ceyda Anar
16:40 - 16:48 SS - 41 | Endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS, NOS3) genetik polimorfizmlerinin COVİD-19 seyri üzerine etkisi
Aytekin İdikut
16:48 - 16:56 SS - 42 | Mülteci kistik fibrozis hastalarının Türkiye profili
Asli İmran Yılmaz
16:56 - 17:04 SS - 43 | Covid-19 pnömonisi geçiren hastalarda geç dönem pulmoner komplikasyonların araştırılması
Ecem Ay Talan
17:04 - 17:12 SS - 44 | İnterstisyel akciğer hastalığı tanısı ile çocuk göğüs hastalıkları tarafından izlenen hastaların klinik bulguları ve erişkin bölümlerine devir süreçlerinin değerlendirilmesi
Havva İpek Demir
17:12 - 17:20 SS - 45 | Bir dakika otur kalk testinin COVİD-19 pnömonisi hastalarının takibindeki rolü
Çağla Koç
17:20 - 17:25 TARTIŞMA
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 18
OTURUM BAŞLIĞI CHEST Oturumu: Bronşektazi
17:45 - 18:45 OTURUM BAŞKANLARI Doreen J. Addrizzo-Harris, Semra Bilaçeroğlu
AMAÇ Bronşektazinin güncel bakış açısı ile kapsamlı değerlendirilmesi
KAPSAM Bronşektazi yenilikçi bir bakış açısı ile ele alınacak olup akciğer mikrobiyomu, eradikasyon ve kolonizasyon tedavisinin yönetimi CHEST temsilcileri ile birlikte tartışılacaktır.
17:45 - 18:00 Bronşektazide kapsamlı değerlendirme
Doreen Addrizzo-Harris
18:00 - 18:15 Eradikasyon ve kolonizasyon tedavisinin yönetimi
Anne O’Donnell
18:15 - 18:30 Akciğer mikrobiyomu: Ne biliyoruz ve bizi neler bekliyor?
Leopoldo Segal
18:30 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 4
OTURUM BAŞLIĞI Cumhuriyet’in 100. Yılında Bilim
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI Mustafa Hikmet Özhan, Melahat Uzel Şener
AMAÇ Cumhuriyetimizin 100. yılında bilim üzerine düşünsel yolculuğa çıkılması
KAPSAM Cumhuriyetimizin kurulması ve 100. yılına ulaşmasında anahtar rol oynayan ve gelecek yüzyıllarımıza ışık tutacak olan bilim, sohbet tadında ele alınacaktır.
08:15 - 09:30 Önder Ergönül
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 9
OTURUM BAŞLIĞI Hipotezden Klinik Uygulamaya
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI Ayşe Filiz Koşar, Celal Satıcı
AMAÇ Bilimsel çalışmaların klinik uygulamaya yansımalarının tartışılması
KAPSAM Merak bilimin temelini oluşturmaktadır. Basit bir fikirden oluşan hipotezden yola çıkarak, randomize kontrollü çalışmaların oluşması, kılavuzların oluşturulması ve günlük pratikte klinik kullanımı tartışılacaktır.
09:50 - 10:15 Göğüs hastalıklarında kanıta dayalı tıp
Selma Metintaş
10:15 - 10:40 Kılavuzlar nasıl oluşturuluyor?
Stavros Konstantinidis
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI EDİTÖR MASASI-1
11:10 - 11:55 OTURUM BAŞKANLARI Ayten Kayı Cangır, Gönenç Ortaköylü, Özgür Batum
11:10 - 11:25 EM - 1 | Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu hastalarda yapay zeka ile N2 hastalık tahmini
Gizem Özçıbık Işık
11:25 - 11:40 EM - 2 | Küçük hücre dışı akciğer kanseri lenf nodu evrelemesinde ne zaman invaziv evreleme yapılmalı?: F-18 FDG Pet/BT’de metabolik parametrelerle yeni bir skorlama sistemi
Özlem Özdağ
11:40 - 11:55 EM - 3 | İzole izoniazid(INH) dirençli akciğer tüberkülozu tedavi yönetimi ve sonuçları 2014-2021
Beste Atabek
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI EDİTÖR MASASI-2
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI Emel Ceylan, Ceprail Şimşek, Onur Fevzi Erer

12:15 - 12:30

EM - 4 | Solunum örneğinde tüberküloz dışı mikobakteri üremesi: 8 yıllık retrospektif değerlendirme
Özge Güzel Aygören

12:30 -12:45

EM - 5 | Eksudasyon evresindeki parapnömonik efüzyonlu hastalarda kortikosteroid kullanımının invaziv girişimlerin önlenmesindeki etkisi
Ali Kıraç

12:45 - 13:00

EM - 6 | Pnömokonyoz taramalarında okuyucu değerlendirmesine alternatif bir yöntem olarak derin öğrenme metodu: Pilot çalışma sonuçları
Ayşe Coşkun Beyan
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 14
OTURUM BAŞLIĞI WABIP Oturumu: Girişimsel Pulmonolojide Sorunlara Çözümler
14:00 - 15:15 OTURUM BAŞKANLARI Semra Bilaçeroğlu, Levent Dalar
AMAÇ Girişimsel pulmonolojideki sorunlar ve çözümlerinin tartışılması
KAPSAM Son yıllarda ilgi odağı olan robotik bronkoskopi ve tek kullanımlık bronkoskopun avantaj ve dezavantajları, gittikçe yaygınlaşan stentlerde son durum ve gelecekte beklenen sorunlar konunun etik boyutu da dikkate alınarak WABIP temsilcileri ile birlikte tartışılacaktır.
14:00 - 14:15 Robotik bronkoskopi
Septimiu Murgu
14:15 - 14:30 Tek kullanımlık bronkoskopi
Stefano Gasparini
14:30 - 14:45 Stentlerde gelecek
Ali Musani
14:45 - 15:00 Girişimsel pulmonolojide etik: “Her yere stent! Herkese valf!”
Sedat Altın
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI EDİTÖR MASASI -3
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI Leyla Sağlam, Oğuzhan Okutan, Muzaffer Onur Turan
15:35 - 15:50 EM - 7 | İdiyopatik pulmoner fibrozisli hastaların bağırsak mikrobiyota profillerinin araştırılması
Kerim Göktürk
15:50 - 16:05 EM - 8 | Akciğer kanseri hastalarında tedavi yanıtının PET-BT'de hopkins kriterleri ile değerlendirilmesi
Canan Celep
16:05 - 16:20 EM - 9 | E Grubu KOAH hastalarında near infrared spectroscopy yöntemi ile bakılan interkostal SmO 2 düzeyinin egzersiz kapasitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Gizem Çi̇l
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI EDİTÖR MASASI -4
16:40 - 17:25 OTURUM BAŞKANLARI Ayşe Filiz Koşar, Mehmet Ali Bedirhan, Asiye Kanbay
16:40 - 16:55 EM - 10 | Diyafram kalınlığı ve hareketinin KOAH sınıflaması ve alevlenmesindeki yeri
Saibe Fulya Elmastaş Akkuş
16:55 - 17:10 EM - 11 | Obstruktif uyku apne sendromu tanılı hastalarda mortalite risk faktörleri
Damla Azaklı
17: 10 - 17:25 EM - 12 | Akciğer kanserinde mediastinal evreleme nerden başlamalı? N3 hiler mi, N3 mediastinal mi?
Melahat Uzel Şener
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 19
OTURUM BAŞLIĞI Teknolojinin Sınırları Aşılıyor
17:45 - 18:45 OTURUM BAŞKANLARI Tuncay Göksel, Sevinç Sarınç, Urartu Şeker
AMAÇ Yeni teknolojilerin solunum alanında kullanımlarının değerlendirilmesi
KAPSAM Büyük bir hız ile gelişen ve değişen yapay zekanın göğüs hastalıkları pratiğinde gelecekteki kullanım alanları ile organoidler ve çip üzerinde akciğer tartışılacaktır.
17:45 - 18:10 Yakın gelecekte göğüs hastalıkları pratiğinde yapay zeka
Miranda Tan
18:10 - 18:35 Akciğer sağlığı araştırmalarında yeni nesil in vitro platformlar: Organoidler ve çip üzerinde akciğer
Hüseyin Avcı
18:35 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 5
OTURUM BAŞLIĞI PAP Tedavisi, Sistemik Hastalıklar ve OSAS
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI Oğuz Köktürk, Handan İnönü Köseoğlu
AMAÇ PAP tedavisi, sistemik hastalıklar ve OSAS’ın her yönüyle tartışılması
KAPSAM OSAS’ın nörokognitif fonksiyonlar, yaşlanma, KOAH ve mikrobiyata üzerine etkisi ve farklı klinik durumlarda PAP tedavisinin kullanımı tartışılacaktır.
08:15 - 08:30 Nörokognitif fonksiyonlar ve yaşlanma üzerine etkisi
Duygu Özol
08:30 - 08:45 Mikrobiyata ve OSAS
Şerife Savaş Bozbaş
08:45 - 09:00 Kardiyometabolik hastalıkların tedavisinde PAP kullanımının etkinliği
Asiye Kanbay
09:00 - 09:15 Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları ve OSAS; overlap durumlar, hangi hastayı nasıl tedavi edelim?
Oğuz Köktürk
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 10
OTURUM BAŞLIĞI Akciğer Sağlığında Egzersiz
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI Emine Gülderen Şahin, Mustafa Hikmet Özhan
AMAÇ Akciğer sağlığı üzerine egzersizin etkilerinin tartışılması
KAPSAM Egzersiz sırasında solunum sisteminin akut ve kronik adaptasyonları, egzersizle indüklenen patolojiler ile solunum sistemi ve performans ilişkisi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecektir.
09:50 - 10:05 Egzersiz sırasında solunum sisteminin akut ve kronik adaptasyonları
Fadıl Özyener
10:05 - 10:20 Egzersiz sırasında indüklenen solunum sistemi patolojileri
Nalan Ogan
10:20 - 10:35 Solunum sistemi ve performans ilişkisi
Sadi Kurdak
10:35 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 2
11:10 - 11:55 OTURUM BAŞKANLARI Levent Cem Mutlu, Sami Deniz
11:10 - 11:18 SS - 06 | Obez astım hastalarında bariatrik cerrahinin serum adiponektin, leptin, interlökin-13, mikrorna-192-5p ve stım kontrolüne etkisi
Fatma Gülsüm Karakaş
11:18 - 11:26 SS - 07 | Erişkin astımlılarda yaşam kalitesini ve bunu etkileyen faktörleri değerlendiren tanımlayıcı bir çalışma
Gürgün Tuğçe Vural Solak
11:26 - 11:34 SS - 08 | Premenopozal ve postmenopozal dönemde astım özelliklerinin karşılaştırılması
Damla Serçe Unat
11:34 - 11:42 SS - 09 | Astım hastalarının astım eylem planı farkındalık durumları
Kurtuluş Aksu
11:42 - 11:50 SS - 10 | Ağır astım hastalarında biyolojik ajan tedavisinin anksiyete ve depresyon skorları üzerine etkisi
Şule Taş Gülen
11:50 - 11:55 TARTIŞMA
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 5
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI Evrim Eylem Akpınar, Esra Ertan Yazar

12:15 - 12:23

SS - 21 | Bronşektazide prognostik nutrisyonel indeks hastane yatışını öngörür mü?
Ayşe Ezgi Ak

12:23 - 12:31

SS - 22 | Astımda ölçülü doz inhaler ve kuru toz inhaler ilaç kullanımının alevlenme üzerine etkisi
Kurtuluş Aksu

12:31 - 12:39

SS - 24 | Kistik fibrozis dışı bronşektazi hastalarında BACI skorunun prognoza etkisi
Elif Acar

12:39 - 12:47

SS - 25 | Adım 3 astım tanılı hastalarda MART ve sabit dozlama uygulamalarının maliyet açısından karşılaştırılması
Ezgi Cengiz

12:47 - 12:55

SS - 23 | İnhalasyon cihazlarının değiştirilmesinin ilaç uyumuna etkisi
Yusuf Aydemir

12:55 - 13:00

TARTIŞMA
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 15
OTURUM BAŞLIĞI Mesleki Etkilenimler, Maruz Kalımlar ve Akciğer
14:00 - 15:15 OTURUM BAŞKANLARI Ceprail Şimşek, Ayşe Coşkun Beyan
AMAÇ Mesleki ve çevresel maruziyetlerin akciğer sağlığı üzerine etkisinin değerlendirilmesi
KAPSAM Mesleksel etmenlerin interstisyel akciğer hastalıkları, akciğer kanseri ve havayolu hastalıklarının etiyolojisindeki yeri kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
14:00 - 14:20 İnterstisyel akciğer hastalıklarında mesleki etmenler
Gülden Sarı
14:20 - 14:40 Akciğer kanserinde mesleki etmenlerin rolü
Adem Koyuncu
14:40 - 15:00 Havayolu hastalıklarında mesleki etmenlerin değerlendirilmesi
Merve Acun Pınar
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU -7
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI Ayşe Füsun Ülger, Berna Akıncı Özyürek
15:35 - 15:43 SS - 31 | Sarkoidozda ekstrapulmoner tutulum ve rekürrensi öngörmede CONUT skoru ve ACE/lenfosit oranının etkisi
Kadir Canoğlu
15:43 - 15:51 SS - 32 | İdiyopatik pulmoner fibrozis tanısıyla antifibrotik tedavi alan hastalarda gelişen akciğer kanseri ve seyri
Betül Çakmak Uğurlu
15:51 - 15:59 SS - 33 | Progresif pulmoner fibrozis hastalarında tanı,takip ve tedaviye yaklaşım: bir anket çalışması
Ezgi Erdem Türe
15:59 - 16:07 SS - 34 | Sarkoidoz hastalarında Covıd-19 aşı etkinliği
Merve Dilşad Gün
16:07 - 16:15 SS - 35 | İdiopatik pulmoner fibrozis hastalarında mortalite öngördürücü skor: Sistemik immün inflamasyon indeksi
Görkem Berna Koyun
16:15 - 16:20 TARTIŞMA
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU -10
16:40 - 17:25 OTURUM BAŞKANLARI Dilek Ergün, Nur Şafak Alıcı
16:40 - 16:48 SS - 46 | Sağlık çalışanlarının kimyasal risklere maruz kalımı ve genotoksisite ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Ayşe Coşkun Beyan
16:48 - 16:56 SS - 47 | Bir eğitim ve araştırma hastanesi meslek hastalıkları eğitim kliniği'nde mesleki akciğer hastalığı tanısı alan hastaların genel özellikleri
Çiğdem Başkara
16:56 - 17:04 SS - 48 | Pnömokonyozlu hastalarda küçük hava yolu disfonksiyonunun değerlendirilmesi, retrospektif kesitsel çalışma
Asuman Aslan Kara
17:04 - 17:12 SS - 49 | On ili etkileyen şiddetli depremin akciğer üzerindeki klinik ve radyolojik etkileri
Yağmur Gizem Timurhan
17:12 - 17:20 SS - 50 | İlçede düğünde meydana gelen toplu karbonmonoksit zehirlenmesinin acil serviste yönetimi
Ceren Kılıç
17:20 - 17:25 TARTIŞMA
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 20
OTURUM BAŞLIĞI Göğüs Cerrahisinde Zor Vakalar
17:45 - 18:45 OTURUM BAŞKANLARI Ayten Kayı Cangır, Akif Turna
AMAÇ Göğüs cerrahisinde olgular üzerinden tecrübe paylaşımı
KAPSAM Göğüs Cerrahisi günlük pratiğinde karşılaşılan zor vakalar tartışılacaktır.
17:45 - 18:00 Olgu 1
Bahar Ağaoğlu Şanlı
18:00 - 18:15 Olgu 2
Gökhan Kocaman
18:15 - 18:30 Olgu 3
Hakkı Ulutaş
18:30 - 18:45 Tartışma

09:50 – 10:50 OTURUM BAŞLIĞI Pulmoner Rehabilitasyon: Her zaman her yerde…
AMAÇ Kronik pulmoner hastalıklarda pratik pulmoner rehabilitasyon uygulamaları önerileri sunmak.
KAPSAM Ayaktan takip edilen kronik pulmoner hastalıklarda tedavinin bir parçası olarak hastalara önerilebilecek rehabilitasyon uygulamalarının görseller ve videolarla aktarılması.
Oturum Başkanı Seda Tural Önür
09:50 - 10:05 Eğitim
Gazi Gülbaş
10:05 - 10:20 Egzersiz eğitimi
Buket Akıncı
10:20 - 10:35 Beslenme
Nurhan Atilla
10:35 - 10:50 Tartışma

16:40 - 17:25

Akılcı İlaç Oturumu
Oturum Başkanları:
 Dilek Ergün, Kadir Canoğlu
Konuşmacı: Ezgi Erdem Türe

17:45 - 18:45 OTURUM BAŞLIĞI Bronkoskopi Festivali
AMAÇ Videolar eşliğinde tanı/tedavi amaçlı girişimlerde bronkoskopi uygulamalarının gözden geçirilmesi
KAPSAM Tanısal ve tedavi edici fleksibl/rijit bronkoskopi uygulamalarının videolu görseller eşliğinde gözden geçirilmesi.
17:45 - 18:35 Sinem Nedime Sökücü
18:35 - 18:45 Tartışma

07:00 – 08:00 GEAK TOPLANTISI
OTURUM KODU 21
OTURUM BAŞLIĞI Türkiye'de Akciğer Kanseri
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI Ülkü Yılmaz, Leyla Sağlam
AMAÇ Ülkemizde akciğer kanserinin boyutu, tedavi ve takibinde yaşanan zorlukların konuşulması
KAPSAM Akciğer kanseri, halk sağlığı ve klinisyen bakış açıları ile epidemiyolojiden palyatif bakıma kadar tüm basamakları ile ele alınacak, sağlık hizmeti sunucuların getirdiği kısıtlamaların hasta ve hekim tarafında oluşturduğu etkiler tartışılacaktır.
08:15 - 08:35 Epidemiyolojisi ve hastalık yükü
Selma Metintaş
08:35 - 08:55 Sistemik tedavide uygulamadaki zorluklar
Berna Kömürcüoğlu
08:55 - 09:15 Hasta takibi, palyatif bakım ve komplikasyon yönetimindeki zorluklar
Suna Kavurgacı
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 26
OTURUM BAŞLIĞI Solunum Yoğun Bakım Ünitesinde Kalite Artırılması
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI Ayşe Filiz Koşar, Fatma Yıldırım
AMAÇ Solunum yoğun bakım ünitesinde kaliteyi etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
KAPSAM Yoğun bakım ünitelerinde erken rehabilitasyonun önemi, enfeksiyonların önlenmesi için yapılması gerekenler ve destek tedaviler her yönüyle ele alınacaktır.
09:50 - 10:05 Erken fizyoterapi
Gazi Gülbaş
10:05 - 10:20 Yoğun bakım enfeksiyonlarının önlenmesi
Hatice Kutbay Özçelik
10:20 - 10:35 Solunum destek tedavilerinde optimizasyon
Müge Aydoğdu
10:35 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 5
SPONSOR FİRMA
11:10 - 11:55 OTURUM BAŞLIĞI Astımı kontrol altına alın, geleceğe nefes olun!
KONUŞMACILAR Şule Taş Gülen, Kurtuluş Aksu, Metin Keren
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 6
SPONSOR FİRMA
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞLIĞI KOAH'ta LABA ve LAMA'nın Yeri
OTURUM BAŞKANI Mukadder Çalıkoğlu
KONUŞMACI Hakan Günen
12:00 - 13:00 POSTER SUNUM OTURUMLARI
  1. EKRAN | Oturum Başkanları: Nurcan Kırıcı Berber, Selda Günaydın
PS - 2, PS - 5, PS - 7, PS - 24, PS - 41, PS - 44, PS - 53, PS - 54, PS - 55, PS - 64, PS - 67, PS - 68,
PS - 69, PS - 71, PS - 72, PS - 73, PS - 74, PS - 84, PS - 85, PS - 97
2. EKRAN | Oturum Başkanları: Damla Serçe Unat, Aysu Ayrancı
PS - 101, PS - 102, PS - 103, PS - 104, PS - 105, PS - 106, PS - 109, PS - 120, PS - 130, PS - 136,
PS - 146, PS - 154, PS - 160, PS - 165, PS - 166, PS - 167, PS - 170, PS - 175, PS - 177, PS - 188
3. EKRAN | Oturum Başkanları: Ahmet Cemal Pazarlı, Ayşegül Erinç
PS - 190, PS - 191, PS - 203, PS - 205, PS - 211, PS - 212, PS - 213, PS - 214, PS - 215, PS - 216,
PS - 217, PS - 218, PS - 219, PS - 220, PS - 221, PS - 222, PS - 223, PS - 224, PS - 225, PS - 226
4. EKRAN | Oturum Başkanları: Erdal İn, Figen Öztürk Ergür
PS - 227, PS - 228, PS - 229, PS - 230, PS - 231, PS - 232, PS - 233, PS - 234, PS - 235, PS - 236,
PS - 237, PS - 238, PS - 239, PS - 240, PS - 241, PS - 242, PS - 243, PS - 244, PS - 245, PS - 246
5. EKRAN | Oturum Başkanları: Nur Şafak Alıcı, Kaan Kara
PS - 247, PS - 248, PS - 249, PS - 250, PS - 251, PS - 252, PS - 253, PS - 254, PS - 255, PS - 256,
PS - 257, PS - 258, PS - 259, PS - 260, PS - 261, PS - 262, PS - 263, PS - 264, PS - 265, PS - 266
6. EKRAN | Oturum Başkanları: Gülden Sarı, Ezgi Erdem Türe
PS - 267, PS - 268, PS - 269, PS - 270, PS - 271, PS - 272, PS - 273, PS - 274, PS - 275, PS - 276,
PS - 277, PS - 278, PS - 279, PS - 280, PS - 281, PS - 282, PS - 283, PS - 284, PS - 285, PS - 286
7. EKRAN | Oturum Başkanları: Tayfun Çalışkan, Ayşe Coşkun Beyan
PS - 287, PS - 288, PS - 289, PS - 290, PS - 291, PS - 292, PS - 293, PS - 294, PS - 295, PS - 296,
PS - 297, PS - 298, PS - 299, PS - 300, PS - 301, PS - 303, PS - 304, PS - 305, PS - 306, PS - 307
8. EKRAN | Oturum Başkanları: Kadir Burak Akgün, Pervin Hancı
PS - 308, PS - 309, PS - 310, PS - 311, PS - 312, PS - 313, PS - 314, PS - 315, PS - 316, PS - 317,
PS - 318, PS - 319, PS - 320, PS - 321, PS - 322, PS - 323, PS - 324, PS - 325, PS - 326, PS - 327,
PS - 328, PS - 329, PS - 330, PS - 331
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 31
OTURUM BAŞLIĞI HAP Oturumu - 2
14:00 - 15:15 OTURUM BAŞKANLARI Asiye Kanbay, Sezai Taşbakan
AMAÇ Akciğer hastalıklarında Hızlı – Akılcı – Pratik yaklaşımların konuşulması
KAPSAM Bu HAP oturumunda inhalasyon tedavilerinde dikkat edilecek hususlar, OSAS’lı hastanın sağlık kurulunda değerlendirilmesi ile venöz tromboemboli ve kanser ilişkisi PICO formatında hazırlanmış sorulara yanıtlarla tartışılacaktır.
14:00 - 14:20 İnhalasyon tedavilerinin püf noktaları
Burcu Yormaz
14:20 - 14:40 OSAS tanılı hastanın sağlık kurulu değerlendirmesi
Sertaç Arslan
14:40 - 15:00 Venöz tromboemboli ve kanser
Celal Satıcı
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
15:35 - 16:20 ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISI
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
16:40 - 17:25 ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISI
17:25 – 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
17:45 – 18:45 HAZIRLIK TOPLANTISI

OTURUM KODU 22
OTURUM BAŞLIĞI Uyku Tıbbının Dünü, Bugünü ve Geleceği
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI Asiye Kanbay, Emine Argüder
AMAÇ Uyku bozukluklarının tanısal testlerinin, sınıflamasının ve güncel tedavi yaklaşımlarının tartışılması
KAPSAM Uyku bozukluklarında evde ve uyku merkezlerinde uygulanan testler yenilikçi bakış açılarıyla tartışılırken, sınıflamalar ve yapay zekâ ile değişen tedavi yaklaşımları ele alınacaktır.
08:15 - 08:30 Evde uyku testinin güvenilirliği, standartların ötesinde ideal poligraf nasıl olmalı?
Hüseyin Lakadamyalı
08:30 - 08:45 E-sağlık ve uyku bozuklukları
Hilal Ermiş
08:45 - 09:00 Obstrüktif uyku apne sendromunda ABCD sınıflaması
Handan İnönü Köseoğlu
09:00 - 09:15 Yeni geliştirilen PAP cihazları, yapay zeka ile PAP uyumsuzluğu tarih mi oluyor?
Ahmet Cemal Pazarlı
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 27
OTURUM BAŞLIĞI Depremin Akciğer Sağlığı Üzerine Etkileri
Dr. Fatma Tosun, Dr. Tülin Durgun Yetim ve Depremde Kaybettiğimiz Tüm Meslektaşlarımızın Anısına
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI Nazan Şen, Fulsen Bozkuş
AMAÇ Depremin kısa ve uzun vadede akciğer sağlığına etkisinin ele alınması
KAPSAM Hepimizin ortak yarası olan ve gelecek yıllar açısından önlem alınması gereken deprem gerçeğinin, erken ve uzun dönemde akciğerler üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Depremde hayatını kaybeden meslektaşlarımızın anısıyla…
09:50 - 10:15 Erken dönemde akciğer hastalıklarının yönetiminde sorunlar ve çözümler
Burcu Akkök
10:15 - 10:40 Uzun dönemde akciğer hastalıklarının yönetiminde sorunlar ve çözümler
Sibel Doğru
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 11
11:10-11:55 OTURUM BAŞKANLARI Ebru Ortaç Ersoy, Serkan Yazgan
11:10 - 11:18 SS - 51 | Aspirasyon pnömonisinde mortalite ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
Anıl Özgür
11:18 - 11:26 SS - 52 | Hastaneye yatırılan toplumdan gelişen pnömonisi olan hastaların balgam kültürlerinde mikrobiyal değişkenlikler: Astım, KOAH ve eşlik eden hastalığı olmayan hastalar arasındaki balgam mikrobiyotasındaki farklılıkların incelenmesi
Burcu Karaboğa
11:26 - 11:34 SS - 54 | Pulmoner aspergilomada cerrahi yönetim
İlham Gülçek
11:34 - 11:42 SS - 55 | Bronşiektazili olgularda balgam prokalsitonin düzeylerinin alevlenmeleri belirlemedeki değeri ve serum prokalsitonine üstünlüğü
Vahide Demirci
11:42 - 11:50 SS - 53 | Türkiye’de kronik pulmoner aspergillozis tanı tedavisinde ne durumdayız, farkındalık artıyor mu?
Emine Aksoy
11:50 - 11:55 TARTIŞMA
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 14
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI Ebru Şengül Şeref Parlak, Gülru Polat

12:15 - 12:23

SS - 71 | Akut pulmoner tromboemboli’de nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve sistemik immün-inflamasyon indeksi (Sİİ)'nin prognozu öngörmedeki rolü
Hayriye Bektaş Aksoy

12:23 - 12:31

SS - 72 | Pulmoner emboli tanı ve risk değerlendirmesinde copeptin'in rolü
Sefa Semih Atal

12:31 - 12:39

SS - 73 | Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon olgularında gerçek yaşam verileri; cerrahi ve medikal tedavi sonuçları
Arzu Özpehlivan

12:39 - 12:47

SS - 74 | Akut pulmoner tromboemboli hastalarında tanı anında lipocalin 2 ve 10 düzeylerinin değerlendirilmesi
Hatice Beyza Özkan

12:47 - 12:55

SS - 75 | Pulmoner tromboembolide 30 günlük mortalite ile ilişkili faktörler
Semih Durmuş

12:55 - 13:00

TARTIŞMA
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 32
OTURUM BAŞLIĞI Sigarayı Bırakmadan Olmaz!
14:00 - 15:15 OTURUM BAŞKANLARI H. Volkan Kara, Zeynep Atam Taşdemir
AMAÇ Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının hatırlatılması
KAPSAM Tütün ve tütün ürünlerinin kanser, havayolu hastalıkları ve nadir görülen hastalıklar ile ilişkisi ve tütün mücadelesinde hekimin rolü tartışılacaktır.
14:00 - 14:15 Kanser
Damla Serçe Unat
14:15 - 14:30 Hava yolu hastalıkları
Gülbahar Darılmaz Yüce
14:30 - 14:45 Nadir hastalıklar
Esen Sayın Gülensoy
14:45 - 15:00 Kısa hekim görüşmesinin kârı
Yakup Arslan
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 17
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI Pınar Ergün, Nalan Ogan
15:35 - 15:43 SS - 88 | Amfizematöz ve amfizematöz olmayan koah hastaları ile kontrol grubu arasında tümör nekroz faktör süper ailesi 14 ve matriks metalloproteinaz 9 seviyelerinin ilişkisinin incelenmesi
Süphan Çölkesen
15:43 - 15:51 SS - 90 | Yüksek rakımlarda KOAH'lı hastalarda kısmi arteriyel oksijen basıncı ve olumsuz sağlık etkileri - sistematik bir inceleme ve meta-analiz
Ahmet Sevik
15:51 - 15:59 SS - 86 | Hastanede yatan KOAH hastalarında şiddet indexlerinin prognostik performanslarının karşılaştırılması
Nilüfer Aylin Acet Öztürk
15:59 - 16:07 SS - 87 | Pulmoner embolide sPESI ile PABTOIO, klinik, biyokimyasal, radyolojik parametrelerin retrospektif değerlendirmesi ve prognozu öngörmede rolü
Serap Atik
16:07 - 16:15 SS - 89 | Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon hastalarında kardiyak ve fonksiyonel parametrelerin ilişkisi
Aycan Yüksel
16:15 - 16:20 TARTIŞMA
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 20
16:40 - 17:15 OTURUM BAŞKANLARI Nigar Dirican, Dalokay Kılıç
16:40 - 16:48 SS - 103 | Plevra cerrahisinde uyanık video yardımlı göğüs cerrahisinin (U-VATS) perioperatif ve postoperatif parametrelere etkisi
Ömer Faruk Sağlam
16:48 - 16:56 SS - 105 | Videotorakoskopik akciğer rezeksiyonlarında lob spesifik göğüs tüpü yerleşimi
İlham Gülçek
16:56 - 17:04 SS - 104 | Covid-19 hastalığını orta ve ağır geçirmiş kişilerde, serum prolidaz aktivitesi, MMP-1, MMP-7, TGF- β değerlerinin erken dönemde fibrozisi öngörmede rolü
Didem Doğu Zengin
17:04 - 17:12 SS - 101 | Pnömoni tanısı ile hastanede takip edilen hastaların yatış sürelerinin sodyum düzeyi ve CRP/Albumin oranı ile ilişkisi
İlknur Kaya
17:12 - 17:20 SS - 102 | Covid-19 sebebiyle hiperinflamatuvar yanıt izlenen hastalarda pulse steroid tedavisinin etkinliği
Şilan Işık
17:20 - 17:25 TARTIŞMA
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 36
OTURUM BAŞLIĞI Pulmoner Hipertansiyonda Değişenler
17:45 - 18:45 OTURUM BAŞKANLARI Sevinç Sarınç, Evrim Eylem Akpınar
AMAÇ Pulmoner hipertansiyona yaklaşımın konuşulması
KAPSAM Güncel kılavuzlar ve çalışmalar eşliğinde pulmoner hipertansiyon sınıflaması, tanı yöntemleri ve tedavisi tartışılacaktır.
17:45 - 18:05 Sınıflama ve tanısal yaklaşım
Evrim Eylem Akpınar
18:05 - 18:25 Tedavi yönetimi
Cihangir Kaymaz
18:25 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 23
OTURUM BAŞLIĞI İAH’ta Tanısal Algoritmada Öncelikler: Hangi Hastada, Hangi Yaklaşım?
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI Nilgün Yılmaz Demirci, Onur Yazıcı
AMAÇ İnterstisyel akciğer hastalıklarında tanısal yaklaşımların ele alınması
KAPSAM İnterstisyel akciğer hastalıklarında klinik, radyolojik ve invaziv tanı yöntemleri multidisipliner olarak ele alınacaktır.
08:15 - 08:35 Klinik-radyolojik tanı
Gülşah Günlüoğlu
08:35 - 08:55 BAL, transbronşiyal akciğer biyopsisi ve kriyobiyopsi
Stefano Gasparini
08:55 - 09:15 Cerrahi biyopsi
Serkan Yazgan
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 28
OTURUM BAŞLIĞI Diffüz Plevral Mezotelyoma: Ne Değişti?
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI Muzaffer Metintaş, Valentina Pinelli
AMAÇ Diffüz plevral mezotelyomada güncel bilgilerin tartışılması
KAPSAM Diffüz plevral mezotelyoma histopatolojiden evreleme ve sistemik tedavideki yeniliklere kadar tüm yönleriyle tartışılacaktır.
09:50 - 10:05 Histolojik sınıflandırmanın ötesinde mezotelyoma patolojisi
Nalan Akyürek
10:05 - 10:20 Evreleme
Deniz Köksal
10:20 - 10:35 Sistemik tedavide yenilikler
Güntülü Ak
10:35 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 12
11:10-11:55 OTURUM BAŞKANLARI Fatma Yıldırım, Derya Hoşgün
11:10 - 11:18 SS - 56 | Bilişsel bozukluğu olan ve olmayan kronik obstrüktif akciğer hastalarında üst ekstremite fonksiyonel kapasitesi, solunum fonksiyonları, yorgunluk ve yaşam kalitelerinin karşılaştırılması
Melissa Köprülüoğlu
11:18 - 11:26 SS - 58 | Kronik solunum yetmezliği nedeniyle evde NIMV cihazı kullanan kronik obstrüktif ve restriktif akciğer hastalığı olan hastalarda tekrar yatış sıklığı ve yatışı etkileyen faktörler
Buse Nur Ertam
11:26 - 11:34 SS - 59 | Covid 19 pnömonisi ile hastaneye yatırılan olgularda farklı steroid türlerinin tedavide kullanılmasının prognoza etkisi
Lütfü Can Hepduman
11:34 - 11:42 SS - 60 | Spontan solunum denemesi yapılan entübe hastada diyafragmatik ultrasonografi weaning başarısını öngörebilir mi?
Şeyma Baykan
11:42 - 11:50 SS - 57 | COVID-19 hastalarında hiperbarik oksijen tedavisi yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite üzerine etkisi: retrospektif kohort çalışması
Nurgül Bozkurt
11:50 - 11:55 TARTIŞMA
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 15
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI Özlem Sönmez, Yakup Arslan

12:15 - 12:23

SS - 76 | Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastalarda üçüncü el sigara dumanı farkındalığı
Makbule Özlem Akbay

12:23 - 12:31

SS - 77 | Göğüs cerrahisi pratiğinde akciğer kama rezeksiyonlarının kullanım amacı
Nargiz Akbarli

12:31 - 12:39

SS - 78 | Sigarayı bırakma kliniklerinin uzun dönem takip sonuçları
Nurgül Bozkurt

12:39 - 12:47

SS - 80 | Benign akciğer hastalıklarında videotorakoskopik anatomik rezeksiyonların etkinliği; propensity skor eşleştirme çalışması
İlham Gülçek

12:47 - 12:55

SS - 79 | Renal transplant hastalarında sigara kullanımının pnömoni gelişimi üzerine etkisi: retrospektif tek merkez çalışması
Berna Botan Yıldırım

12:55 - 13:00

TARTIŞMA
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 33
OTURUM BAŞLIĞI ERS Oturumu: Plevrada Sık Karşılaşılan Klinik Sorunlara Yeni Çözümler
14:00 - 15:15 OTURUM BAŞKANLARI Deniz Köksal, Güntülü Ak
AMAÇ Sık karşılaşılan plevral hastalıkların güncel verilerle ele alınması
KAPSAM Parapnömonik plevral efüzyon, transüdatif plevral efüzyon, sitoloji negatif eksüdatif plevral efüzyonlara yaklaşım ERS temsilcileriyle enine boyuna tartışılacaktır.
14:00 - 14:20 Parapnömonik efüzyon
Nick Maskell
14:20 - 14:40 Transüdatif plevral efüzyonlar
Valentina Pinelli
14:40 - 15:00 Sitoloji negatif eksüdatif plevral efüzyonlar
Muzaffer Metintaş
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 18
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI Hilal Ermiş, Hüseyin Lakadamyalı
15:35 - 15:43 SS - 91 | Obstrüktif uyku apne sendromu tanısı ve ağırlığının belirlenmesinde monosit/Hdl kolesterol oranı ve matrixmetalloproteinaz-2 değerlendirilmesi
Gökçe Külah
15:43 - 15:51 SS - 92 | Obstrüktif uyku apne sendromu ve oksijen desatürasyonu ilişkisi; evrelemeye farklı bir bakış açısı
Burak Yılmaz
15:51 - 15:59 SS - 93 | Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda, Tip-2 diyabet mellitus varlığının uyku mimarisi ve OSAS şiddetine etkisi
Büşra Durak
15:59 - 16:07 SS - 94 | Akciğer kanserinde obstrüktif uyku apnesi riskinin sağkalım ve tedavi sonuçları üzerine etkileri
Sezgi Şahin Duyar
16:07 - 16:15 SS - 95 | Obstrüktif uyku apne sendromunda klinik özelliklerin apne hipopne indeksine entegrasyonu
Handan İnönü Köseoğlu
16:15 - 16:20 TARTIŞMA
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 21
16:40 - 17:15 OTURUM BAŞKANLARI Nurhan Atilla, Pınar Çimen
16:40 - 16:48 SS - 106 | Deprem bölgesinde görev yapan göğüs hastalıkları hekimlerinde anksiyete ve depresyon riskinin değerlendirilmesi
Muzaffer Onur Turan
16:48 - 16:56 SS - 108 | İzmir ilindeki meteorolojik faktörlerin ve hava kirliliğinin SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile ilişkisinin araştırılması
Ecem Kadıköy
16:56 - 17:04 SS - 110 | Bir üniversite hastanesindeki pandemi öncesi ve pandemi sürecindeki tüberküloz olgularının değerlendirilmesi
Fatma Gizem Damar
17:04 - 17:12 SS - 107 | TNF-alfa inhibitörü kullanan hastaların tüberküloz farkındalığı
Derya Doğan
17:12 - 17:20 SS - 109 | Antitüberküloz tedavi öncesinde transaminazları yüksek olan tüberküloz hastalarında gelişen hepatotoksisite öngörücüleri
Hülya Abalı
17:20 - 17:25 TARTIŞMA
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 37
OTURUM BAŞLIĞI Pulmoner Nodüller
17:45 - 18:45 OTURUM BAŞKANLARI Tuncay Göksel, Semra Bilaçeroğlu
AMAÇ Bilinen ve gelecek vadeden yaklaşımlarla pulmoner nodüllerin tartışılması
KAPSAM Rastlantısal pulmoner nodüllerde kılavuzların önerileri, kılavuz dışı bırakılan klinik durumlarda nodül yönetimi ve yapay zekanın günümüzde ve gelecekteki etkileri tartışılacaktır.
17:45 - 18:00 Nodül takibinde bildiklerimiz
Melahat Uzel Şener
18:00 - 18:15 Kılavuzların dışladıkları
Atul Mehta
18:15 - 18:30 Görmek mi, dijital destek mi? Neresindeyiz?
Özkan Doğanay
18:30 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 24
OTURUM BAŞLIĞI EJP Oturumu: Editörden İpuçları
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI Ayşe Filiz Koşar, Deniz Köksal
AMAÇ Göğüs hastalıkları alanında kaleme alınan akademik eserlerin editör bakış açısı ile değerlendirilmesi
KAPSAM Akademik eserler hipotezden yayına kadarki her aşamada olgu, araştırma makalesi, derleme yazı örnekleriyle derneğimizin yayın organı olan EJP Editörleri tarafından tartışılacaktır.
08:15 - 08:35 Olgu sunumu
Ali Fidan
08:35 - 08:55 Araştırma makalesi
Celal Satıcı
08:55 - 09:15 Derleme
Ayşe Filiz Koşar
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 29
OTURUM BAŞLIĞI Pandeminin Öğrettikleri
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI Erhan Tabakoğlu, Emel Ceylan
AMAÇ Pandemiyle geçen üç yılın muhasebesinin yapılarak süreçte elde edilen kazanımların gelecekteki etkilerinin tartışılması
KAPSAM Olası pandemilerin öngörülmesi ve yönetimi, yeni aşı teknolojileri ve aşı teknolojilerinin kanser tedavileriyle ilişkilendirilmesi tartışılacak, pandemi yenilikçi bir bakış açısıyla ele alınacaktır.
09:50 - 10:15 Gelecek pandemilerin öngörülmesi ve yönetimi
Mehmet Enes Gökler
10:15 - 10:40 Yeni aşı teknolojileri ve mRNA teknolojisinin kanser tedavisinde kullanımı
Urartu Şeker
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI EDİTÖR MASASI - 5
11:10-11:55 OTURUM BAŞKANLARI Mecit Süerdem, Volkan Kara, Burcu Arpınar Yiğitbaş
11:10 - 11:25 EM - 13 | Genç akciğer kanseri olgularında klinik-patolojik özellikler ve sağkalım
Pınar Akın Kabalak
11:25 - 11:40 EM - 14 | Kronik bronşit ve amfizem hastaları ile kontrol grubu arasında HIF-1α, VEGF, EPO ve LDH seviyelerinin ilişkisinin incelenmesi
Nurettin Andaç Atalay
11:40 - 11:55 EM - 15 | Transplantasyon alıcılarında sigara kullanımının rejeksiyon üzerine etkileri
Gülbahar Darılmaz Yüce
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI EDİTÖR MASASI - 6
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI Berna Kömürcüoğlu, Aydın Yılmaz, Ömer Ayten

12:15 - 12:30

EM - 16 | Lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı alan geriatrik hastalarda kemoradyoterapi toksisitesinin değerlendirilmesi
Derya Kızılgöz

12:30 -12:45

EM - 17 | Akciğer kanserinde metastaz dağılımı ve sağ kalım üzerine etkisi
Sona Hajiyeva

12:45 - 13:00

EM - 18 | Oligometastatik ve polimetastatik küçük hücreli akciğer kanserinde sağkalım: çok merkezli retrospektif, gözlemsel çalışma
Melahat Uzel Şener
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 34
OTURUM BAŞLIĞI Astımda Ustalardan İnciler
14:00 - 15:15 OTURUM BAŞKANLARI Ferhan Özşeker, Levent Cem Mutlu
AMAÇ İmmünolojiden tedavi ve dijital platformda yönetimine kadar tüm yönleriyle astımın ele alınması
KAPSAM Astımda immünolojik mekanizmalar, fenotiplendirme ve remisyon kavramları ve teknolojik gelişmelerin astım yönetimine yansımaları tartışılacaktır.
14:00 - 14:15 Astımda immünolojik mekanizmalar
Gürgün Tuğçe Vural Solak
14:15 - 14:30 Astımda fenotiplendirme gerekli mi?
Levent Cem Mutlu
14:30 - 14:45 Astımda remisyon
Kurtuluş Aksu
14:45 - 15:00 Dijital teknolojinin astım tedavisine katkısı
Gözde Köycü Buhari
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI EDİTÖR MASASI - 7
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI Deniz Köksal, Akif Turna, Melahat Uzel Şener
15:35 - 15:50 EM - 19 | Pandemide tomografik olarak saptanan insidental pulmoner nodüller: ön sonuçlar
Ceren Değirmenci
15:50 - 16:05 EM - 20 | Malign plevral efüzyonu olan hastalarda plevral sıvı SUVpeak değerinin prognostik rolü
Furkan Atasever
16:05 - 16:20 EM - 21 | Tek merkezde 1990 – 2022 yılları arasında akciğer kanserinin zaman seri analizi
Semanur Özyavuz
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI OLGU KONSEYİ - 3
16:40 - 17:15 OTURUM BAŞKANLARI Şeref Özkara, Sinem Nedime Sökücü, Hakkı Ulutaş
16:40 - 16:55 OK - 7 | Olgularla akciğer neoplazmlarında rebiyopsinin önemi
Arzu Yenilmez
16:55 - 17:10 OK - 8 | Eşzamanlı tüberküloz ve malignitesi bulunan hastada tedavi yönetimi
Hüsra Tetik Manav
17:10 - 17:25 OK - 9 | Bir olgu nedeniyle kompleks havayolu darlığının yönetimi
Cengiz Özdemir
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 38
OTURUM BAŞLIĞI Bronkoskopide Hekime Meydan Okuyan Olgular
17:45 - 18:45 OTURUM BAŞKANLARI Benan Çağlayan, Aydın Yılmaz
AMAÇ Bronkoskopide günlük pratikte yaşanan zorlukların olgular eşliğinde ele alınması
KAPSAM Bronkoskopi işleminde hekimlerin sıklıkla karşılaştığı; solunum yetmezlikli olguda bronkoskopi hazırlığı, işlem sırasında kanaması olan olguya yaklaşım ve işlem sonrası laringeal ödem gelişen olguda yaşanan zorluklar tartışılacaktır.
17:45 - 18:00 İşlem öncesinde (KOAH-solunum yetmezliği)
Ayşegül Erinç
18:00 - 18:15 İşlem sırasında (Kanama)
Sinem Nedime Sökücü
18:15 - 18:30 İşlem sonrasında (Laringeal ödem)
Ayperi Öztürk
18:30 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 25
OTURUM BAŞLIĞI Geriatrik Olgularda Sık Görülen Klinik Sorunlara Yaklaşım
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI Arzu Ertürk (Onuruna), Serap Duru, Nevin Taci Hoca
AMAÇ Geriatrik hastalarda solunumsal klinik sorunlara yaklaşımın değerlendirilmesi
KAPSAM Geriatrik hasta popülasyonunda idiopatik pulmoner fibrozise, pulmoner tromboemboliye, akciğer kanserine ve aspirasyon pnömonisine yaklaşımlar ele alınacaktır.
08:15 - 08:30 İPF yönetimi
Tuğçe Şahin Özdemirel
08:30 - 08:45 Pulmoner tromboemboli yönetimi
Ayşe Bahadır
08:45 - 09:00 Akciğer kanseri yönetimi
Serap Duru
09:00 - 09:15 Aspirasyon pnömonisi ve sonrası
Nazan Şen
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 30
OTURUM BAŞLIĞI Grup 3 Pulmoner Hipertansiyonda Spesifik Tedavi Verelim mi?
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI Füsun Ülger, Aysun Şengül
AMAÇ Grup 3 pulmoner hipertansiyonda spesifik tedavinin tartışılması
KAPSAM Grup 3 pulmoner hipertansiyonda spesifik tedavi endikasyonu karşıt görüş oturumunda tartışılacaktır.
09:50 - 10:15 Evet, verelim!
Erdal İn
10:15 - 10:40 Hayır, vermeyelim!
Ebru Şengül Şeref Parlak
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU- 13
11:10-11:55 OTURUM BAŞKANLARI Aysun Şengül, Sezgi Şahin Duyar
11:10 - 11:18 SS - 66 | Pulmoner tromboembolı̇ tanısı ile 3. basamak göğüs hastalıkları hastanesı̇nde yatarak tedavı̇ gören hastaların 6 ay sonra kronı̇k tomboembolı̇k hastalık gelı̇şı̇mı̇ açısından değerlendı̇rı̇lmesı̇
Nurten Aysan Ademoğlu
11:18 - 11:26 SS - 67 | HIF-1 alfa düzeyinin pulmoner tromboemboli hastalarında tanısal değeri ve klinik risk gruplarının belirlenmesindeki rolü
Tuğçe Özen
11:26 - 11:34 SS - 68 | Pulmoner tromboembolide PATHOS skorunun prognositik önemi
Maşide Arı
11:34 - 11:42 SS - 69 | VTE hastalarında trombofili genetik testlerinin değerlendirilmesinde yaşın etkisi
Gül Ünalan
11:42 - 11:50 SS - 70 | Gebelerde pulmoner tromboemboli tanısında D-Dimer ve basitleştirilmiş wells skorunun etlinliği
Sedat Çiçek
11:50 - 11:55 TARTIŞMA
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU - 16
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI Serap Akçalı Duru, Huriye Berk Takır

12:15 - 12:23

SS - 81 | Alfa-1 Antitripsin eksikliği genetik olarak kanıtlanan KOAH hastalarının özellikleri
Dilek Karadoğan

12:23 - 12:31

SS - 82 | Ado indeksi ve sistemik immün-inflamasyon indeksi (Sİİ)’nin KOAH şiddeti için öngörü işareti olarak değerlendirilmesi
Akif Özcan

12:31 - 12:39

SS - 83 | Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (Koah) alevlenmesi nedeni ile yatan hastalarda balgam Ve kan eozinofil seviyesi
Özge Göktürk

12:39 - 12:47

SS - 84 | Kronik obstrüktif akciğer hastalığında alfa1-antitripsin gen mutasyonlarının dağılımı
Nurgül Bozkurt

12:47 - 12:55

SS - 85 | KOAH'lı hastalarda bir etyotip olarak biyomas maruziyetinin klinik önemi; COPET Çalışması verileri
Esra Ertan Yazar

12:55 - 13:00

TARTIŞMA
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 35
OTURUM BAŞLIĞI Pulmoner Amfizem Tedavisinde Bütüncül Yaklaşım
14:00 - 15:15 OTURUM BAŞKANLARI Mecit Süerdem, Ayşegül Karalezli
AMAÇ Amfizem tedavisinin her yönüyle ele alınması
KAPSAM Amfizemin yönetimi; patofizyolojiden medikal tedavi, pulmoner rehabilitasyon ve volüm azaltıcı bronkoskopik / cerrahi yöntemlere kadar multidisipliner yaklaşımla ele alınacaktır.
14:00 - 14:15 Patofizyoloji ve medikal yönetim
Seda Tural Önür
14:15 - 14:30 Pulmoner rehabilitasyon
Pınar Ergün
14:30 - 14:45 Bronkoskopik tedavi
Ömer Ayten
14:45 - 15:00 Volüm küçültücü cerrahi
Akif Turna
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU -19
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI Ahmet Bircan, Şule Taş Gülen
15:35 - 15:43 SS - 98 | Rekombinant faktör vıIa’nın diffuz alveolar hemorajide kullanımı
Ali Vefa Öztürk
15:43 - 15:51 SS - 96 | Pulmoner emboli teşhisinde hemogram parametreleri
Gökhan Karakurt
15:51 - 15:59 SS - 97 | Kontrastsız toraks bilgisayarlı tomografi bulgularının santral akut pulmoner tromboembolide tanısal başarısı: Olgu-kontrol çalışması
Aysu Ayrancı
15:59 - 16:07 SS - 99 | Pulmoner emboli hastalarında plevral efüzyon varlığının prognoza etkisi
Mehmet Parlak
16:07 - 16:15 SS - 100 | Akut pulmoner embolide sağ kalp yetmezliği gelişimine etki eden risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Ali Hasanov
16:15 - 16:20 TARTIŞMA
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM BAŞLIĞI SÖZLÜ SUNU -22
16:40 - 17:15 OTURUM BAŞKANLARI Şerife Savaş Bozbaş, Kazım Rollas
16:40 - 16:48 SS - 63 | Tip 1 ve tip 2 solunum yetmezliğinde NIV tedavi başarısı
Ali Kukaracı
16:48 - 16:56 SS - 64 | Obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda subklinik sistemik ateroskleroz belirteci galektin-3 düzeyi ve kardiyovasküler hastalık ilişkisi
Asiye Kanbay
16:56 - 17:04 SS - 65 | Obstrüktif uyku apne sendromunu fenotiplemede yeni bir tanımlama: metabolik sağlıksızlık tipi ve ilişkili durumlar
Asiye Kanbay
17:04 - 17:12 SS - 62 | Obstrüktif uyku apne hastalarında platelet parametreleri’nin kardiyovasküler risk düzeyini belirlemedeki yeri
Nurcan Kırıcı Berber
17:12 - 17:20 SS - 61 | Sigaranın oksijen desatürasyon indeksi ve apne-hipopne indeksi üzerine etkisi var mıdır?
İlknur Kaya
17:20 - 17:25 TARTIŞMA
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 39
OTURUM BAŞLIĞI Radyolojide Ters Köşe Vakalar
17:45 - 18:45 OTURUM BAŞKANLARI Macit Arıyürek, Deniz Köksal
AMAÇ Ayırıcı tanıda zorluk çekilen radyolojik bulguların tartışılması
KAPSAM Radyolojik görüntülemelerde yanıltıcı ve zor bulgular, olgular eşliğinde radyologlar tarafından tartışılacaktır.
17:45 - 18:00 Olgu 1
Cihan Akgül Özmen
18:00 - 18:15 Olgu 2
Nevin Aydın
18:15 - 18:30 Olgu 3
Selen Bayraktaroğlu
18:30 - 18:45 Tartışma

09:50 - 10:50

OTURUM BAŞLIĞI Solunum Fonksiyon Testleri
KAPSAM Spirometri ve difüzyon testleri protokolleri ve hasta örnekleri pratik uygulamalar eşliğinde tartışılacaktır.
09:50 - 10:40 Sevinç Sarınç
10:40 - 10:50 Tartışma

17:45 - 18:45

OTURUM BAŞLIĞI Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri (KPET)
AMAÇ KPET ile pratik uygulamalar.
KAPSAM KPET protokolleri, KPET’in hastalıkların ayrıcı tanısında ve solunum sistemi hastalıklarında kullanımı ile ilgili pratik uygulama eşliğinde eğitim verilecektir.
17:45 - 18:35 Funda Coşkun
18:35 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 40
OTURUM BAŞLIĞI İAH’ta Tedavi: Zamanlama, Doz ve Süreye Dair Merak Edilenler!
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI Oğuzhan Okutan, Nazan Şen
AMAÇ İAH’ta tedavinin her yönüyle ele alınması
KAPSAM Sarkoidoz, hipersensitivite pnömonisi ve organize pnömonide tedavinin zamanlaması, dozu ve süresi tartışılacaktır.
08:15 - 08:35 Sarkoidoz
Özlem Özdemir Kumbasar
08:35 - 08:55 Hipersensitivite pnömonisi
Fulsen Bozkuş
08:55 - 09:15 Organize pnömoni
Nilgün Yılmaz Demirci
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 44
OTURUM BAŞLIĞI Geçmişten Günümüze KOAH Tedavisi
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI Can Öztürk, Muzaffer Onur Turan
AMAÇ Son 30 yılda KOAH tedavisinde gelinen noktanın irdelenmesi
KAPSAM 1997’den günümüze GOLD kılavuzunun KOAH tedavisindeki etkisi ve KOAH tedavisinde farmakolojik ve non-farmakolojik bütüncül yaklaşım tartışılacaktır.
09:50 - 10:05 GOLD’un evrimi
Esra Ertan Yazar
10:05 - 10:20 Farmakolojik yaklaşım
Mecit Süerdem
10:20 - 10:35 Non-Farmakolojik yaklaşım
Burcu Arpınar Yiğitbaş
10:35 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 48
OTURUM BAŞLIĞI Astımı Neden Kontrol Edemiyorum?
11:10 - 12:10 OTURUM BAŞKANLARI Kurtuluş Aksu, Burcu Yormaz
AMAÇ Astım kontrolünde yaşanan zorluklar ve çözüm yollarının tartışılması
KAPSAM Kontrolü zor veya tam sağlanamayan astımlılarda izlenecek yolların belirlenmesi, tanının gözden geçirilmesi, basamak tedavisi, smart tedavisi, algoritmik yaklaşım ve kontrol kavramları ele alınacaktır.
11:10 - 11:25 Astımda tanıyı nasıl koymalıyım?
Ferhan Özşeker
11:25 - 11:40 Tedavi altındaki hastada tanının doğrulanması
Gözde Köycü Buhari
11:40 - 11:55 Astım tedavisinde algoritmik yaklaşım
Levent Cem Mutlu
11:55 - 12:10 Tartışma
12:10 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 52
OTURUM BAŞLIĞI HAP Oturumu - 3
13:30 - 14:45 OTURUM BAŞKANLARI Sinem Nedime Sökücü, Burcu Arpınar Yiğitbaş
AMAÇ Akciğer hastalıklarında Hızlı – Akılcı – Pratik yaklaşımların konuşulması
KAPSAM Bu HAP oturumunda cerrah gözüyle akciğer kanseri, acilde hemoptizi yönetimi ve granülomatöz lenfadenitlere yaklaşım PICO formatında hazırlanmış sorulara yanıtlarla tartışılacaktır.
13:30 - 13:50 Akciğer kanserinde göğüs cerrahisinden mesajlar
Akif Turna
13:50 - 14:10 Acilde hemoptizi
Cengiz Özdemir
14:10 - 14:30 Granülomatöz lenfadenitlere yaklaşım
Dilek Ernam
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:05 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 56
OTURUM BAŞLIĞI GEAK Oturumu: Boşlukları Dolduralım
15:05 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI Sinem Nedime Sökücü, Onur Yazıcı
AMAÇ Gelecek için ihtiyaç duyulan bilimsel çalışmaların tartışılması
KAPSAM Genç meslektaşlarımız tarafından göğüs hastalıkları alanında bilimsel çalışma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ilgili konularda projeler oluşturulması için bilgi, beceri, dayanışma ve tecrübe aktarımı yapılacaktır.
15:05 - 15:20 KOAH
Ayşegül Erinç
15:20 - 15:35 Astım
Hatice Eylül Bozkurt Yılmaz
15:35 - 15:50 Pnömoni
Yasemin Söyler
15:50 - 16:05 Akciğer kanseri
İlteriş Türk
16:05 - 16:20 Tartışma
16:20 -16:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 60
OTURUM BAŞLIĞI Sağlık Çalışanının Sağlığı
16:30 - 17:30 OTURUM BAŞKANLARI Ceprail Şimşek, Dilek Ergün
AMAÇ Sağlık çalışanının sağlığının değerlendirilmesi
KAPSAM Sağlık çalışanı iş kazası – meslek hastalığı kavramları, solunum koruyucular, defansif tıp ve tükenmişlik sendromu kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
16:30 - 16:45 Sağlık çalışanı iş kazası ve meslek hastalığı kavramları
Nur Şafak Alıcı
16:45 - 17:00 Sağlık çalışanı ve solunum koruyucular
Melike Yüksel Yavuz
17:00 - 17:15 Defansif tıptan tükenmişlik sendromuna
Zeynep Doğrul
17:15 - 17:30 Tartışma
17:40 - 18:00 KAPANIŞ

OTURUM KODU 41
OTURUM BAŞLIĞI Bağışıklığın Baskılandığı Durumlarda Pnömoni
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI Figen Atalay, Dilek Ernam
AMAÇ İmmündüşkün konakta akciğer enfeksiyonlarının ele alınması
KAPSAM Solid organ veya kemik iliği transplantasyonu yapılan, biyolojik ajan kullanan veya HIV pozitif olan hastalarda yönetimi zor solunum yolu enfeksiyonlarına yenilikçi yaklaşımlar, solunum yolu enfeksiyonlarından korunma ve yönetim stratejileri tartışılacaktır.
08:15 - 08:30 Solid organ transplantasyonu
Huriye Berk Takır
08:30 - 08:45 Kemik iliği transplantasyonu
Figen Atalay
08:45 - 09:00 Biyolojik ajan kullanımı
Sibel Doruk
09:00 - 09:15 HIV
Nigar Dirican
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 45
OTURUM BAŞLIĞI Yoğun Bakımın Gelecekteki Steteskopları
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI Ebru Ortaç Ersoy, Derya Hoşgün
AMAÇ Yoğun bakımda tanısal yöntemlerin uygulanabilirliğini tartışmak
KAPSAM Yoğun bakımda kritik hasta takibini kolaylaştıracak, bilinen yöntemlerin yeni kullanım şekilleri ve yapay zeka destekli yaklaşımların gelecekte kullanım alanları tartışılacaktır.
09:50 - 10:05 Yatak başı tomografi
Kazım Rollas
10:05 - 10:20 Ultrasonografi
Pervin Hancı
10:20 - 10:35 Yapay zeka
Emrah Çeltikçi
10:35 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 49
OTURUM BAŞLIĞI Çocukluktan Erişkinliğe Taşınan Klinik Sorunlar
11:10 - 12:10 OTURUM BAŞKANLARI Nural Kiper (Onuruna), Serap Duru
AMAÇ Çocukluk çağında tanı konulan akciğer hastalıklarının erişkin çağdaki etkilerinin tartışılması
KAPSAM Çocukluk çağında tanı konulan, tanı ve tedavisindeki gelişmeler ile yaşam süreleri uzatılarak yetişkin çağa ulaşması sağlanan İAH ve kistik fibrozis tanılı hastaların takibinde genel yaklaşımlar ele alınacaktır.
11:10 - 11:30 Çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalıkları
Sevgi Pekcan
11:30 - 11:50 Kistik fibroziste değişenler
Ayşe Tana Aslan
11:50 - 12:10 Tartışma
12:10 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 53
OTURUM BAŞLIĞI Cihazımı Kullanıyorum Ama Hala Uyukluyorum
13:30 - 14:45 OTURUM BAŞKANLARI Hilal Ermiş, Hüseyin Lakadamyalı
AMAÇ Uyku bozukluklarında tedavi altındaki hastada yaşanan zorlukların kapsamlı bir şekilde ele alınması
KAPSAM Tedaviye yanıt alınamayan narkolepsi, periyodik bacak hareketi sendromu, santral ve obstrüktif uyku apne sendromu tanılı olgularda sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
13:30 - 13:45 Olgu 1: Narkolepsi
Özkan Yetkin
13:45 - 14:00 Olgu 2: Periyodik bacak hareketi sendromu
Zafer Hasan Ali Sak
14:00 - 14:15 Olgu 3: Santral uyku apne sendromu
Sema Saraç
14:15 - 14:30 Olgu 4: OSAS’ta rezidüel uyku
Sezgi Şahin Duyar
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:05 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 57
OTURUM BAŞLIĞI A’dan Z’ye Pulmoner Aspergillozis
15:05 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI M. Şule Akçay, Aysun Şengül
AMAÇ Pulmoner aspergillozisin her yönüyle tartışılması
KAPSAM Pulmoner aspergillozis spektrumu invaziv formundan kronik formuna kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
15:05 - 15:25 Pulmoner aspergillozis spektrumu
Aydan Mertoğlu
15:25 - 15:45 İnvaziv pulmoner aspergillozis
Berna Kömürcüoğlu
15:45 - 16:05 Kronik pulmoner aspergillozis
Günseli Balcı
16:05 - 16:20 Tartışma
16:20 -16:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 61
OTURUM BAŞLIĞI Yoğun Bakımda Komplike Hastaların Yönetimi
16:30 - 17:30 OTURUM BAŞKANLARI Müge Aydoğdu, Kazım Rollas
AMAÇ Yoğun bakımda takip edilen komplike hastaların yönetiminin tartışılması
KAPSAM Trakeoözefageal fistül, uzamış weaning ve kritik hastalık nöromiyopatisi gibi yoğun bakımda komplike olmuş vakaların yönetimi ele alınacaktır.
16:30 - 16:45 Trakeoözefageal fistül yönetimi
Nilgün Alptekinoğlu Mendil
16:45 - 17:00 Kritik hastalık nöromiyopatisinin yönetimi
Derya Hoşgün
17:00 - 17:15 Uzamış weaning hastasının yönetimi
Fatma Yıldırım
17:15 - 17:30 Tartışma

OTURUM KODU 42
OTURUM BAŞLIĞI İmmünoterapide Cevap Bekleyen Sorular
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI Ülkü Yılmaz, Ufuk Yılmaz (Onuruna), Aydan Mertoğlu
AMAÇ Akciğer kanseri tedavisinde gittikçe yaygınlaşan immünoterapinin kapsamlı bir şekilde ele alınması
KAPSAM Akciğer kanserinde immünoterapi kararı ve süresi, immünoterapiyle kombine tedavi modaliteleri, tedavi yanıtsızlığında ve yan etkilerinde yönetim tartışılacaktır.
08:15 - 08:30 Kime, ne kadar süreyle immünoterapi?
Berna Kömürcüoğlu
08:30 - 08:45 İmmünoterapi ile kombine tedavi yaklaşımları
Meral Gülhan
08:45 - 09:00 İmmünoterapi direncinde yeni yaklaşımlar
Pınar Akın Kabalak
09:00 - 09:15 İmmunoterapinin yan etkilerine yaklaşım
Ülkü Yılmaz
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 46
OTURUM BAŞLIĞI Klinisyenin Doktora Programlarına Merakı
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI Muzaffer Metintaş, Tuncay Göksel
AMAÇ Doktoraya giden yolda klinisyene deniz feneri olmak
KAPSAM Doktora hakkında merak edilenler kıdemli öğretim üyelerinin rehberliğinde, doktoralı meslektaşlarımızın aktif katılımı ile ele alınacaktır.
09:50 - 10:15 Klinisyenin doktora yolculuğu
Güntülü Ak
10:15 - 10:40 Göğüs hastalıkları uzmanı için doktora
Celal Satıcı
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 50
OTURUM BAŞLIĞI Tüberküloz Dışı Mikobakteri Enfeksiyonları
11:10 - 12:10 OTURUM BAŞKANLARI M. Gönenç Ortaköylü, Aylin Babalık
AMAÇ Tüberküloz dışı mikobakteri enfeksiyonlarının tanı ve tedavisinin tartışılması
KAPSAM Tüberküloz dışı mikobakteri enfeksiyonlarının tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar ve tedavide yaşanan güçlükler kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
11:10 - 11:25 Tanısal yaklaşım
Michael Loebinger
11:25 - 11:40 Tedavi önerileri
Stefano Aliberti
11:40 - 11:55 Tedavide yaşanan güçlükler
Onur Fevzi Erer
11:55 - 12:10 Tartışma
12:10 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 54
OTURUM BAŞLIĞI Nadir Görülen Klinik Sorunlar
13:30 - 14:45 OTURUM BAŞKANLARI Nalan Ogan, Özgür Batum
AMAÇ Günlük pratikte akla gelmesi güç hastalıkların gözden geçirilmesi
KAPSAM Nadir görülen klinik sorunlardan pulmoner veno-oklüziv hastalık, IgG4 ilişkili hastalık, pulmoner alveoler proteinozis ve lenfanjiyoleiomyomatozis tanı ve tedavisindeki gelişmeler olgular eşliğinde tartışılacaktır.
13:30 - 13:45 Pulmoner veno-oklüziv hastalık ve pulmoner kapiller hemanjiyomatozis
Kadir Canoğlu
13:45 - 14:00 İmmünglobulin G4 ilişkili akciğer hastalığı
Pelin Pınar Deniz
14:00 - 14:15 Pulmoner alveoler proteinozis
Özlem Soğukpınar
14:15 - 14:30 Lenfanjiyoleiomyomatozis
Tuğba Önalan
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:05 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 58
OTURUM BAŞLIĞI Karsinoid Tümörler
15:05 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI Ayten Kayı Cangır, Takahiro Oto, Onur Fevzi Erer
AMAÇ Karsinoid tümörlere yaklaşımın irdelenmesi
KAPSAM Karsinoid tümörlerin tanı, sınıflama ve tedavisindeki güncel yaklaşımlar kapsamlı olarak ele alınacaktır.
15:05 - 15:20 Tanı ve evreleme
Charles Thomas
15:20 - 15:35 Endobronşiyal tedavi
Aydın Yılmaz
15:35 - 15:50 Cerrahi tedavi
In Kyu Park
15:50 - 16:05 Sistemik tedavi
James Jett
16:05 - 16:20 Tartışma
16:20 -16:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 62
OTURUM BAŞLIĞI Sigara Bırakma Poliklinikleri; Sorunlar ve Güncel Çözümler
16:30 - 17:30 OTURUM BAŞKANLARI Yakup Arslan, Volkan Kara
AMAÇ Sigara bırakma polikliniklerinde yaşanan sorunlara dikkat çekilmesi
KAPSAM Tüm dünyanın karşılaştığı en büyük halk sağlığı sorunu olan tütün ve tütün ürünlerinin bıraktırılması sırasında sigara bırakma polikliniklerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
16:30 - 16:45 Sertifikamı aldım: Nasıl ve nereden başlamalıyım?
Özlem Sönmez
16:45 - 17:00 Güncel farmakolojik tedaviler
Zeynep Atam Taşdemir
17:00 - 17:15 Farmakolojik tedavi dışındaki yaklaşımlar
Tijen Acar
17:15 - 17:30 Tartışma

OTURUM KODU 43
OTURUM BAŞLIĞI Rutin Dışı Kullanımda EBUS
08:15 - 09:30 OTURUM BAŞKANLARI Elif Küpeli, Ayperi Öztürk
AMAÇ EBUS’un farklı uygulamalarının tartışılması
KAPSAM EBUS ile mediastinal evreleme, transbronşiyal nodal kriyobiyopsi ve forceps biyopsi yöntemleri ve cihaz teknolojisinin tanıya katkısı tartışılacaktır.
08:15 - 08:35 Mediastinal evreleme
Melahat Uzel Şener
08:35 - 08:55 Malign benign ayrımında B-mod, doppler ve elastografi
Benan Çağlayan
08:55 - 09:15 EBUS eşliğinde transbronşiyal nodal kriyobiyopsi ve forceps biyopsi
Semra Bilaçeroğlu
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 47
OTURUM BAŞLIĞI Akciğer Nakli
09:50 - 10:50 OTURUM BAŞKANLARI M. Dalokay Kılıç, Elif Küpeli
AMAÇ Akciğer nakli ile ilgili son durumun tartışılması
KAPSAM Akciğer naklinde ulusal ve uluslararası güncel durum, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
09:50 - 10:15 Akciğer naklinde son durum
Takahiro Oto
10:15 - 10:40 Ülkemizde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Erdal Taşçı
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 51
OTURUM BAŞLIĞI Küresel Bir Zorluk: Göç
11:10 - 12:10 OTURUM BAŞKANLARI Yusuf Aydemir, Mehmet Enes Gökler
AMAÇ Göç ve sağlık üzerine etkilerinin tartışılması
KAPSAM Atatürk’ün “Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir.” sözünden de anlaşılacağı üzere, asırlar boyu çoğu zaman savaşların direkt etkisiyle ortaya çıkan ve bir insanlık dramı olan göçler, göçlerin akciğer sağlığı üzerine etkileri ve çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde mercek altına alınacaktır.
11:10 - 11:25 Dünyada göçler
Pınar Uyan Semerci
11:25 - 11:40 Göçlerin akciğer sağlığına etkileri
Mustafa Hikmet Özhan
11:40 - 11:55 Neler yapılabilir?
Yeşim Yasin
11:55 - 12:10 Tartışma
12:10 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 55
OTURUM BAŞLIĞI Premalign Akciğer Lezyonlarında Tanı: Teknoloji Neler Getiriyor?
13:30 - 14:45 OTURUM BAŞKANLARI Ülkü Yılmaz, Pınar Akın Kabalak
AMAÇ Gelişen teknolojinin akciğer kanserinin erken tanısındaki rolünün tartışılması
KAPSAM Yukarıdaki soruya cevap arayacak, geçmişin ütopyasını yakın geleceğin gerçekçiliğine dönüştürmeyi amaçlayan radyomikler, likit ve nefes biyobelirteçler ve bronkoskopik yöntemleri içeren heyecan verici gelişmeler ele alınacaktır.
13:30 - 13:45 Radyomiklerin rolü
Stephen M. Humphries
13:45 - 14:00 Yeni likit biyobelirteçler
James Jett
14:00 - 14:15 Yeni nefes biyobelirteçler
W. Van Geffen
14:15 - 14:30 Bronkoskopik yöntemler
Nina Maouelainin
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:05 ÇAY-KAHVE MOLASI

OTURUM KODU 59
OTURUM BAŞLIĞI İnhalasyon Uygulamalarında Gelecek: Fırsatlar ve Sorunlar!
15:05 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI Mecit Süerdem, Yusuf Aydemir
AMAÇ İnhalasyon yoluyla ilaç uygulamalarının değerlendirilmesi
KAPSAM Yeni teknolojiler ve yapay zekanın inhalasyon tedavi uygulamalarındaki mevcut ve gelecekteki rolü ile ortaya çıkabilecek sorunlar ele alınacaktır.
15:05 - 15:25 Yüksek akımlı nazal kanülle aerosol ilaç uygulaması
Nalan Ogan
15:25 - 15:45 İnhalasyon tedavisinde gelecek, mobil sağlık uygulamaları ve yapay zeka
Yusuf Aydemir
15:45 - 16:05 İnhalasyon yoluyla antibiyotik uygulamalarının geleceği
Emel Ceylan
16:05 - 16:20 Tartışma
16:20 -16:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 63
OTURUM BAŞLIĞI Kapıdaki Tehlike: İklim Değişikliği
16:30 - 17:30 OTURUM BAŞKANLARI Muzaffer Onur Turan, Gülden Sarı
AMAÇ Göğüs hastalıkları gözüyle iklim değişikliğinin değerlendirilmesi
KAPSAM Bir yandan kuraklık ve büyük göllerin kuruması, diğer taraftan en sıcak çöllere kar yağması; sizce de karbon ayak izlerinin artması ürkütücü değil mi? İklim değişikliğinin akciğer sağlığına etkileri mercek altına alınacaktır.
16:30 - 16:55 İklim değişikliğinin sınırları: Ne kadar büyük bir sorun?
Sujith V Cherian
16:55 - 17:20 Göğüs hastalıkları hekimlerini ne bekliyor?
Ayşe Coşkun Beyan
17:20 - 17:30 Tartışma

09:50 - 10:50

OTURUM BAŞLIĞI Rijit bronkoskopi ve havayolu stentleri
AMAÇ Rijit bronkoskop ve enstrümanları ile havayolu stentlerinin uygulamalı tartışılması.
KAPSAM Rijit bronkoskoplar, enstrümanlar ve farklı havayolu stentleri maket üzerinde uygulamalı olarak tartışılacaktır.
09:50 - 10:40 Ayperi Öztürk
10:40 - 10:50 Tartışma