Kurullar

ORGANİZASYON KOMİTESİ


Güntülü AK
Kongre Başkanı
Burcu YORMAZ
Kongre Sekreteri
Cengiz ÖZDEMİR
Bilimsel Komite Başkanı
Celal SATICI
Bilimsel Komite Sekreteri
Nazan ŞEN
SOLUNUM 2022 Başkanı
SiAhmet ATLI
Bildiri ve Poster Sorumluları
Damla SERÇE UNAT
Bildiri ve Poster Sorumluları
Melahat UZEL ŞENER
Bildiri ve Poster Sorumluları
Kadir CANOĞLU
Bildiri ve Poster Sorumluları
Sezgi ŞAHİN DUYAR
Kurs Sorumluları
Özlem SOĞUKPINAR
Kurs Sorumluları
Pelin Pınar DENİZ
Kurs Sorumluları
Ayşe COŞKUN BEYAN
Sosyal Komite
Nazan KANAT ERBAŞ
Sosyal Komite
Çağla KOÇ
Sosyal Komite

MERKEZ YÖNETİM KURULU

M. Şule AKÇAY
Başkan
Ülkü YILMAZ
Önceki Başkan
Cengiz ÖZDEMİR
Başkan Yardımcısı
Muzaffer Onur TURAN
Genel Sekreter
Celal SATICI
Sayman
Nazan ŞEN
Üye
Yusuf AYDEMİR
Üye
Sinem Nedime SÖKÜCÜ
Üye
Sevinç SARINÇ ULAŞLI
Üye
Ayperi ÖZTÜRK
Üye
Özgür BATUM
Üye
Şule TAŞ GÜLEN
Üye

İKTİSADİ İŞLETME MÜDÜRÜ

Funda ÇOŞKUN

DENETLEME KURULU

Ahmet URSAVAŞ
Deniz KÖKSAL
Meral GÜLHAN


ETİK KURULU

Semra BİLAÇEROĞLU
Nazmi BİLİR
Berna Eren KÖMÜRCÜOĞLU